Teritorija starp Duntes ielu un Ozolu ielu (kad. apz. 0100 017 0043)

  • saglabāt esošos kokus;
  • atjaunot sporta laukumus vai paredzēt sporta funkciju parkā;
  • sakārtot celiņus struktūru;
  • ieviest apgaismojumu, soliņus, miskastes;
  • izveidot vai atjaunot bērnu rotaļu laukumu;
  • izveidot pulcēšanās vietu.

Klātienes tikšanās ar iedzīvotājiem norisinājās 17.02.2020.

Izstrādātie studentu priekšlikumi

Planšete Nr.1

Prezentācija

Autori: Anete Egle, Austris Sauka

Planšete Nr.1

Prezentācija

Autori: Erona Bexheti, Anita Shatri, Safete Dauti

 

Jūsu viedoklis ir svarīgs!
Lūdzu, novērtējiet iesniegtos priekšlikumus!

Priekšlikums APriekšlikums B

Ja vēlaties, sniedziet komentārus par savu izvēli!

1.Kas izvēlētajā priekšlikumā Jums patīk?

2.Kas būtu uzlabojums izvēlētajā priekšlikumā?

3.Kas Jums patīk citos izstrādātajos priekšlikumos?

4.Citi komentāri!

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts