Septembrī Rīgā norisināsies starptautisks pilsētplānošanas seminārs

Šī gada septembrī Rīgā norisināsies Baltijas pilsētu savienības seminārs, kurā piedalīsies desmit Baltijas jūras piekrastes valstis. Baltijas pilsētu savienība (Union of the Baltic Cities, – UBC) ir brīvprātīga un reprezentatīva nevalstiska organizācija, kas stiprina saites starp Baltijas jūras piekrastes pilsētām. Tā nodrošina atklātu un mērķtiecīgu platformu, tikšanās vietu ideju un pieredzes apmaiņai, savstarpējai sadarbībai starp dalībvalstu pilsētām un citiem partneriem.

Seminārs norisināsies no 14.-17.septembrim un to organizē Pilsētplānošanas komisija sadarbībā ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu. Semināra galvenā tēma būs: „Ūdens kā nozīmīgs resurss pilsētvidē, apskatot tā rekreācijas, estētisko un ekoloģisko potenciālu pilsētā”. Tiks organizētas lekcijas ar dažādiem vieslektoriem, kā arī notiks darbs darba grupās projekta izpētes teritorijās. Šis seminārs ir iespēja starptautisku profesionāļu vidū diskutēt par Jaunā Rīgas teritorijas plānojuma risinājumiem.

Organizācija UBC apvieno 10 Baltijas jūras reģiona valstis (Dānija, Zviedrija, Somija, Vācija, Norvēģija, Polija, Igaunija, Lietuva, Latvija un Krievija), kuras pārstāvētas ar vairāk kā 100 pilsētām no kurām Latviju pārstāv Rīga, Cēsis, Jēkabpils, Jūrmala, Liepāja un Tukums. Tā dibināta 1991. gadā Gdaņskā, piedaloties 32 pilsētām, arī Rīgai ar sākotnējo mērķi veicināt Rietumeiropas un Austrumeiropas pilsētu sadarbību.

Savā darbībā UBC balstās uz ilgtspējīgas pilsētvides attīstības principiem, sekmējot dalībvalstis sasniegt augstāku dzīves kvalitāti, veicinot Baltijas jūras reģiona dinamisku, konkurētspējīgu un plaukstošu attīstību, aizstāvot reģiona un dalībvalstu intereses nacionāla un Eiropas līmeņa lēmumu pieņemšanā. UBC izvirzītie mērķi ir: veicināt, attīstīt un stiprināt sadarbību un pieredzes apmaiņu starp pilsētām Baltijas jūras reģionā, aizstāvēt un atbalstīt reģiona kopīgās intereses vietējās varas iestādēs, pārstāvēt pilsētām un pašvaldībām kopīgus jautājumus reģionālā, valsts, Eiropas un starptautiskajā līmenī, censties panākt ilgtspējīgu attīstību, optimālu ekonomikas un sociālo attīstību Baltijas jūras reģionā, ievērojot subsidiaritātes principu vietējās un reģionālās pašpārvaldēs un veicināt kopīgu Baltijas valstu identitāti, sekmēt vienotību un kopīgu izpratni reģionā.

UBC darbs tiek organizēts 13 komisijās – uzņēmējdarbības, kultūras, izglītības, enerģētikas, vides, dzimumu līdztiesības, veselības un sociālo lietu, vietējās drošības un sabiedriskās kārtības, sporta, tūrisma, transporta, pilsētplānošanas un jauniešu lietu komisijas. Tās izveidotas, lai veicinātu sadarbību starp UBC dalībvalstu pilsētām. Rīga darbojas pilsētplānošanas, kultūras, transporta, vides un tūrisma komisijā, kā arī vietējās drošības un sabiedriskās kārtības darba grupās. Šajās komisijās norit darbs ar daudzām aktivitātēm attiecīgajās jomās, piemēram, projekti un mācību semināri, mūzikas festivāli un sporta pasākumi un citi. Ikviens ir aicināts tām pievienoties.

Papildu informāciju par UBC projektu var uzzināt mājas lapā http://www.ubc.net/

0 Patīk
1251 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts