Šonedēļ turpināsies diskusijas par Rīgas teritorijas plānojuma izstrādātajiem grozījumiem

Vēl tikai līdz š.g. 17.februārim turpinās Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam grozījumu pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana. Tās ietvaros Pilsētas attīstības departaments rīko vairākas interešu grupu diskusijas Rīgas domes 1.stāva Sēžu zālē. Visas diskusijas ir atvērtas, turklāt interesenti var vērot tās tiešraidē Rīgas domes portālā www.riga.lv.

Līdz sabiedriskās apspriešanas noslēgumam paredzētas šādas diskusijas:
• 10.02.2009. plkst.17:00 ar Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācijas „Lanīda” pārstāvjiem;
• 12.02.2009. plkst.17:00 ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem;
• 16.02.2009. plkst.18:00 uz diskusiju aicināti iedzīvotāji un citi interesenti.

Grozījumu pirmā redakcija attiecas uz  Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam trim daļām:  Paskaidrojuma raksta tekstuālo daļu, grafiskās daļas kartēm – „Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu izmantošanas aprobežojumi M 1:10 000”, „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1: 10 000”, „Apbūves stāvu skaita plāns M 1:10 000” un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Rakstiskus priekšlikumus līdz 17.02.2009. var iesniegt uz vietas Rātsnama 1.stāvā vai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldē, Amatu ielā 4.

Tāpat līdz š.g. 17.februārim notiek arī Rīgas teritorijas plānojumu grozījumu Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojuma sabiedriskā apspriešana. Rakstiski priekšlikumi un ierosinājumi par  SIA “Vides Konsultāciju Biroja” izstrādāto Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu un tā kopsavilkumu Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018.gadam grozījumiem tiks gaidīti sabiedriskās apspriešanas laikā līdz 17.02.2009. SIA “Vides Konsultāciju Birojā”, Ezermalas ielā 24/26, Rīgā, LV-1014; tālrunis/ fakss 67557668; e-pasts: birojs@vkb.lv.

Interesenti ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018.gadam un tā grozījumiem un ar Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu un tā kopsavilkumu, kā arī citiem plānošanas dokumentiem, var iepazīties Rīgas domē, Rātslaukumā 1, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, kā arī Pilsētas attīstības departamenta interneta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

0 Patīk
1212 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts