Ar šī gada 1.jūniju stājas spēkā jaunie Rīgas domes saistošie noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā Rīgas teritorijā tiek piemērota pašvaldības nodeva par infrastruktūras uzturēšanu un attīstību. Būvniecības ieceru attīstītājiem ir piedāvāta pilnveidota nodevas aprēķināšanas kārtība un atlaižu piemērošana gadījumos, kad ir veikts ieguldījumus pilsētas infrastruktūrā.

Pilnveidojot infrastruktūras nodevas aprēķināšanas kārtību, ir izveidota pārskatāmāka nodevas aprēķināšanas formula, kas ļauj būvniecības ieceres attīstītājiem labāk izprast nodevas aprēķināšanas mehānismu un to ietekmējošos rādītājus.

Saistošie noteikumi paredz, ka nodevas lielumu ietekmēs plānotā objekta tips, būvapjoms un atrašanās vieta pilsētā. Piemēram, būvniecības iecerēm, kas paredz dzīvojamo ēku būvniecību, nodevas apmēru ietekmēs sociālās infrastruktūras izbūves izmaksas. Savukārt objektiem, kuru atrašanās vieta ir Vecrīga, tiks piemērots visaugstākais zonējuma koeficients. Savukārt, īslaicīgas lietošanas būvēm nodeva tiks piemērota 50% apmērā.

Saistošie noteikumi nosaka, ka gadījumos, kad nodevas maksājums nepārsniedz 1000 Ls, tā apmaksa jāveic divos maksājumos četru mēnešu laikā, savukārt, gadījumos, kad nodevas maksājums pārsniedz 1000 Ls – četros maksājumos divpadsmit mēnešu laikā.

Saistošajos noteikumos ir precizēti arī nodevas maksātājiem piešķiramo atlaižu apmēri. Ņemot vērā būvniecības ieceres īstenotāja faktiski veikto ieguldījumu pilsētas infrastruktūras izbūvē (pilsētas ielas un maģistrālie lietus notekūdeņu kanalizācijas kolektori), saistošajos noteikumos ir paredzēts, ka Rīgas dome var pieņemt lēmumu par atlaides piešķiršanu nodevas maksātājam. Atlaide var tikt piešķirta tikai tad, kad attiecīgā infrastruktūra ir faktiski izbūvēta un pieņemta ekspluatācijā, kas ļauj konstatēt izbūvētā apjomus. Piešķirot atlaidi, attiecīgi tiek samazināts maksājamās nodevas apmērs, nepieciešamības gadījumā atmaksājot jau samaksātās summas.

Jāatzīmē, kā līdz šim spēkā esošajos saistošajos noteikumos nebija norādīti gadījumi, kādos var tikt pieņemts lēmums par nodevas samaksas termiņa pagarināšanu. Tādēļ jaunajos noteikumos ir ietverts attiecīgs regulējums, nošķirot divus gadījumus, kad var tikt pieņemts iepriekšminētais lēmums: pirmkārt, nodevas maksātāja finansiālas grūtības un, otrkārt, nodevas maksātāja lēmums par būvdarbu pārtraukšanu.

No infrastruktūras nodevas ir atbrīvotas fiziskas personas, kuras būvniecības ieceri īsteno savas dzīvesvietas nodrošināšanas vajadzībām (dzīvoklī, viendzīvokļa vai divdzīvokļu dzīvojamā mājā, saimniecības ēkās, garāžās individuālai lietošanai).

Infrastruktūras nodeva galvaspilsētā tiek piemērota kopš 1995.gada un ar tās palīdzību tika realizēti tādi projekti kā pieminekļa-memoriāla Komunistiskā terora upuru piemiņai Torņakalnā 2.kārtas būvniecība, Turaidas ielas un Krimuldas ielas rekonstrukcijas tehnisko projektu ūdens vada un sadzīves kanalizācijas daļu projektēšana, Āgenskalna tirgus laukuma rekonstrukcijas projektēšanas darbi, Dižozolu ielas rekonstrukcijas projektēšanas darbi, elektromobiļu ātrās uzpildes staciju izvietošanas shēmas izstrāde, Lucavsalas teritorijas labiekārtošana, Rīgas teritorijas plānojuma izstrādei nepieciešamo pētījumu veikšana, Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrāde, ielu ārējā apgaismojuma atjaunošana un projektēšana Rīgas Latgales priekšpilsētas Dārziņu apkaimē, u.c. projekti.

Jauno infrastruktūras nodevas piemērošanas kārtību nosaka 2013.gada 19.februāra Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.211 “Par pašvaldības nodevu par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā”, ar kuriem detalizētāk var iepazīties vietnē www.likumi.lv un Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā „Normatīvie akti”.

0 Patīk
1367 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts