Talkas laikā dabas parka “Piejūra” teritorijā, Vakarbuļļos, veikti pļavas atjaunošanas darbi

lifenatura2000
 2017.gada 13.maijā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments un Carnikavas novada dome aicināja  LIFE CoHaBit projekta ietvaros uz pavasara talku Vakarbuļļos dabas parka “Piejūra” teritorijā.

Talciniekus pārstāvēja visi projekta partneri – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta un Mājokļu un vides departamenta darbinieki, Carnikavas novada domes projekta pārstāvji, kā arī tika pārstāvēta Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija un biedrība “Baltijas krasti”. Talkā aktīvi iesaistījās arī  pļavas zemes daļas  īpašnieks un pāris interesenti no malas.

Talka norisinājās pļavā, Buļļupes krastā, kurā līdz šim nav veikta pietiekama apsaimniekošana, kā rezultātā tiek apdraudēta biotopam (Baltijas boreālā piekrastes pļava) raksturīgā veģetācija. Biotopa atjaunošanas darbi tika veikti biedrības “Baltijas krasti” biotopu ekspertes Brigitas Laimes vadībā, kas iepazīstināja klātesošos ar  biotopu aizsardzības, saglabāšanas un atjaunošanas jautājumiem, kā arī  biotopam raksturīgajiem augiem, īpaši izceļot šobrīd ziedošo jūrmalas armēriju Armeria maritima, kas sastopama tikai pļavās Buļļupes un Lielupes krastos.

LIFE CoHaBit projekta mērķis ir mazināt antropogēnās slodzes ietekmi, atjaunot vērtīgos piekrastes biotopus un veicināt ilgtspējīgu apsaimniekošanu dabas parkā „Piejūra”.

Vairāk par projektu:

http://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/par-projektu
https://www.rdpad.lv/portfolio/cohabit-piekrastes-biotopu-aizsardziba-dabas-parka-piejura-natura-2000-vieta/
https://www.facebook.com/dabasparkspiejura/?fref=ts

Projekts LIFE CoHaBit (LIFE15 NAT/LV/000900) „LIFE CoHaBit – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā „Piejūra”” tiek realizēts Eiropas Komisijas LIFE programmas finansējuma ietvaros.

LOGO_CoHaBit

0 Patīk
1674 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts