Teritorijas starp Ķiburgas un Lazdu ielu lokālplānojuma redakcijas nodošana publiskajai apspriešanai

No šī gada 19.marta līdz 18.aprīlim publiskajai apspiešanai tiek nodota lokālplānojuma redakcija teritorijai starp Ķiburgas un Lazdu ielu, pamatojoties uz Rīgas domes 09.03.2018. lēmumu Nr.901 “Par teritorijas starp Ķiburgas un Lazdu ielu lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma izstrādātājs:
SIA „8.Darbnīca”, Lauku ielā 35-69, Jūrmalā, LV-2016, tālrunis 26439223.
Lokālplānojuma pasūtītājs:
SIA “Baltic Finanz-Invest”.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 12.04.2018. plkst.17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.
Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem līdz 18.04.2018. var iepazīties:
– Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
– interneta portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_6069;
– klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67012847.

Rakstiski priekšlikumi līdz 18.04.2018. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.
Viedokli un priekšlikumus līdz 18.04.2018. var izteikt arī elektroniski portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_6069.

0 Patīk
1098 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts