Tiek gaidīti priekšlikumi sarkano līniju grozījumiem

Līdz šī gada 5.jūlijām visi interesenti var iesniegt savus priekšlikumus sarkano līniju grozījumiem Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. Rakstiskus iesniegumus var iesniegt personīgi vai sūtot pa pastu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam Amatu ielā 4. Priekšlikumi iesniedzami arī elektroniski portālā www.riga.lv , sadaļā „e-pakalpojumi”.

Grozījumi tiek izstrādāti ar mērķi sekmīgi turpināt dažādus Rīgas pašvaldības pārraudzībā esošos transporta projektus, jo kopš Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam apstiprināšanas ir precizēti projektējamo ielu un krustojumu novietojumi, kas nesakrīt ar šobrīd spēkā esošām ielu sarkanajām līnijām. Piemēram, Rīgas transporta Ziemeļu koridora 1.posma gadījumā, kad precizēta novietne automaģistrālei no Vidzemes šosejas līdz Gustava Zemgala gatvei. Turklāt Pilsētas attīstības departamentā saņemti vairāk kā 150 fizisko un juridisko personu priekšlikumi par sarkano līniju korekciju viņiem piederošajos zemes gabalos.

Jautājumos, kas ir saistīti ar grozījumu izstrādi, apmeklētāji tiek pieņemti pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldē, Amatu ielā 4.
Ar šobrīd spēkā esošo teritorijas plānojumu var iepazīties www.rdpad.lv/rpap/.

RD Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību vadītāja Marija Ābeltiņa

0 Patīk
1268 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts