Ziemeļu koridora projekta aktualitātes

Vakar, 17.jūnijā notika Rīgas Ziemeļu transporta koridora projekta Vadības komitejas sēde. Piedaloties gan komitejas pārstāvjiem no Rīgas domes, gan LR Satiksmes ministrijas, kopumā tika skatīti 4 jautājumi.

1.      Ziņojums par Ziemeļu transporta koridora projekta 3. un 4. posma ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojuma sabiedriskās apspriešanas rezultātiem.  Šī autoceļa daļa sākas no autoceļu A5 (Rīgas apvedceļš, Salaspils – Babīte) un A10 (Rīga – Ventspils) krustojuma un turpinās līdz Daugavgrīvas ielai).
Komitejas locekļi tika iepazīstināti ar tikko notikušās sabiedriskās apspriešanas rezultātiem, informējot par dominējošo sabiedrības viedokli, ieteikumiem un risinājumiem. Kopumā tika saņemtas 388 atsauksmju anketas, kurās ar izteiktu pārsvaru (91%) tika izteikts atbalsts piedāvātajam 2.variantam, kas vismazāk ietekmētu esošas apdzīvotās vietas un apbūvi. Komiteja pieņēma šo ziņojumu zināšanai un uzdeva Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam veikt likumdošanā paredzētās darbības lēmuma par trases ģenerālvarianta izvēli pieņemšanai. Saskaņā ar laika grafiku šāds lēmums visās iesaistītajās pašvaldībās (Jūrmalas pilsētā, Babītes novadā un Rīgas pilsētā) varētu tikt pieņemts 2010.gada nogalē.

Sabiedriskās apspriešanas materiāli https://www.rdpad.lv/topicality/deliberative/article.php?id=98756

2.       Ziņojums par Ziemeļu koridora 2.posma ģenerālvarianta izvēles lēmuma virzību, turpinot darbu pie skiču projekta sagatavošanas.  Ziemeļu koridora trases 2.posms ir no Daugavgrīvas ielas līdz Austrumu maģistrālei (Gustava Zemgala gatvei).
Ziņojums tika pieņemts zināšanai, jo vēl tiek gaidīts atzinums no Vides pārraudzības valsts biroja par Ziemeļu koridora 2.posma ietekmes uz vidi novērtējuma gala ziņojumu, kam ir noteicoša nozīme tālākai projekta virzībai.

3.       Ziņojums par sagatavoto priekšlikumu Ziemeļu koridora 1.posma (Brīvības ielas dublieris) starta projektam. Brīvības ielas dublieris sākas no valsts autoceļa A2 (Rīga – Sigulda) pie Berģiem, Garkalnes novada teritorijā un turpinās līdz Gustava Zemgala gatvei (Austrumu maģistrālei). Posma garums ir ap 9,1 kilometru.
Izpildot iepriekšējā Vadības komitejā uzdoto, tika prezentēts risinājums, kā uzsākt īstenot Rīgas Ziemeļu transporta koridora projektu vēl pašreizējā Eiropas Savienības programmēšanas perioda laikā līdz 2014.gadam. Priekšlikuma ietvaros tika piedāvāts īstenot lielāko daļu no Ziemeļu koridora 1.posma (Brīvības ielas dublieris) no Jaunciema gatves līdz Viskaļu ielai. Diskusijas rezultātā tika nolemts uzdot pilnveidot sagatavotos priekšlikumus pirms tālāku lēmumu pieņemšanas.

4.       Informatīvs ziņojums par ostas pievedceļu (Kundziņsalas pieslēgums un Bolderājas pieslēgums) projekta ideju, kas tiek sagatavota ES TEN-T programmas finansējuma piesaistei.
Apzinoties nepieciešamību pēc ostas attīstības veicināšanas, tajā pat laikā nepasliktinot sasniedzamības iespējas ostai piegulošajos rajonos, tika piedāvāts sagatavot projektus jauna ceļa izbūvei uz Bolderāju, kā arī no Eksporta ielas gar Kundziņsalas austrumu daļu līdz Viestura prospektam. Atbalstu šādai idejai jau ir paudusi Rīgas Brīvostas valde. Arī Rīgas Ziemeļu transporta koridora projekta Vadības komiteja lēma pozitīvi par šīs projekta idejas attīstīšanu un pieteikuma sagatavošanu ES TEN-T programmas finansējuma piesaistei.

Ar ES atbalstu Ziemeļu koridora projekta sagatavošana uzsākta 2007. gadā. Ziemeļu transporta koridors ir lielākais infrastruktūras objekts Baltijas valstīs pēdējo 30 gadu laikā. Tā īstenošanas rezultātā tiks uzbūvēts ērts ātrsatiksmes autoceļš, kas šķērsos Rīgu rietumu – austrumu virzienā, neskarot pilsētas vēsturisko centru un izveidojot  Rīgas  apvedceļa ziemeļu daļu. Paredzēts, ka trase pieslēgsies pilsētas infrastruktūrai ar 12 jauniem daudzlīmeņu krustojumiem. Ziemeļu koridora plānotais garums ir aptuveni 30km.

Visu Ziemeļu koridora sabiedriskās apspriešanas sanāksmju videoieraksti un cita ar saistītā informācija atrodama Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”. Papildus informācija par visu Ziemeļu transporta koridora projektu – www.ziemelukoridors.lv .

0 Patīk
1660 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts