Interesenti tiek gaidīti sabiedriskās apspriešanas sanāksmē

Šodien, 21.jūnijā plkst. 17.00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, 3. stāva zālē notiks sabiedriskās apspriešanas sanāksme par zemes gabala Rēznas ielā (Maskavas forštate) un tam piegulošās teritorijas detālplānojuma 1. redakciju.

Zemes gabala Rēznas ielā un tam piegulošās teritorijas detālplānojuma 1. redakcijas sabiedriskā apspriešana noteikta līdz 2010.gada 30.jūnijam. Detālplānojuma materiāli apskatāmi Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgas Austrumu izpilddirekcijā, Daugavpils ielā 31, pie plānojamās teritorijas Rēznas ielā, kā arī internetā www.rdpad.lv sadaļā “Sabiedriskās un publiskās apspriešanas“.

Rakstiski priekšlikumi līdz 30.06.2010. sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā. Viedokli un priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv , sadaļā “e-pakalpojumi, sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Savukārt, līdz šī gada 5.jūlijām visi interesenti var iesniegt savus priekšlikumus sarkano līniju grozījumiem Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. Rakstiskus iesniegumus var iesniegt personīgi vai sūtot pa pastu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam Amatu ielā 4. Priekšlikumi iesniedzami arī elektroniski portālā www.riga.lv , sadaļā „e-pakalpojumi”. Ar šobrīd spēkā esošo teritorijas plānojumu var iepazīties www.rdpad.lv/rpap/.

Vairāk informācijas un sabiedrisko apspriešanu vizuālie materiāli pieejami Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā ”Sabiedriskās un publiskās apspriešanas“.

RD Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību vadītāja Marija Ābeltiņa

0 Patīk
1282 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts