Tiek uzsākta lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana kvartālam starp Maskavas ielu, Bārddziņa ielu, Mazo krasta ielu un Lāčplēša ielu

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments informē, ka no 7.marta līdz 6.aprīlim notiek lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana kvartālam starp Maskavas ielu, Bārddziņu ielu, Mazo Krasta ielu un Lāčplēša ielu (Maskavas forštates apkaimē).

Lokālplānojums tiek izstrādāts ar mērķi grozīt Rīgas teritorijas plānojumu, lai kvartāla vidus daļā atļauto piecu stāvu vietā noteiktu paaugstinātu stāvu skaitu (samērīgi transformējot pilsētas telpu, tā nodrošinot pilnvērtīgas īpašuma izmantošanas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai), kā arī radīt priekšnoteikumus teritorijas ilgtspējīgai attīstībai; izvērtēt vides, kultūrvēsturiskos un ainaviskos aspektus teritorijas vizuālā tēla izveidošanai; paredzēt degradētās apbūves un vides revitalizāciju; pamatot jauktas izmantošanas – dzīvojamo/darījuma apbūves izvietojumu teritorijā, nodrošinot funkcionāli nepieciešamos transporta un inženiertehniskos risinājumus. Plānotā apbūve veidos jaunas kvalitātes un dažāda rakstura mājokļus, birojus un pakalpojuma objektus, kurus savstarpēji vienos labiekārtota publiskā ārtelpa.

Lokālplānojuma izstrādātājs:  SIA „METRUM”,

Lokāplānojuma pasūtītājs: SIA „Namu apsaimniekošanas projekti”.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 17.martā plkst.17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem līdz 6.aprīlim var iepazīties:

  • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
  • interneta portālā  Geolatvija.lv;
  • klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67105453.

Rakstiski priekšlikumi līdz 6.aprīlim (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Viedokli un priekšlikumus līdz 6.aprīlim var izteikt arī elektroniski  portālā  Geolatvija.lv

0 Patīk
5194 Skatīts

1 komentārs

  • pavils2016. gada 8. marts plkst. 21:40

    Nesapratu…vai no biznesa viedokla kas mainiisies…seshi staavi…vai divpadsmit…gribeetu padzilinaataaku atbildi….jo gribas zinaat ar Ko dziis paalus…..

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts