Turpinās Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošana

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments 2018.gada 11.septembrī ir saņēmis Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras pozitīvu atzinumu par pilnveidošanas pārskatu “Paaugstinātas precizitātes nivelēšanas tīkla punktu pārrēķina pārskats”, kas apliecina, ka Rīgas pilsētas teritorijā ir pilnveidoti 249 Rīgas vietējā ģeodēziskā tīklā (turpmāk – vietējais tīkls) iekļauto bijušās 2.klases nivelēšanas tīkla punktu augstumi. Tāpat pilnveidoti un 2012.gada 24.jūlija MK noteikumu Nr.497 “Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi” precizitātes prasībām atbilst 310 vietējā tīkla punkti Maskavas forštatē (Krasta, Slāvu, Lubānas, Kalna un Daugavpils ielu apkārtne).

Turpmāk, veicot augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas uzmērīšanas darbus vai kontrolmērījumus pilnveidoto vietējā tīkla punktu tiešā tuvumā (līdz 200 m), pilnveidoto punktu izmantošana ir obligāta. Mērniekiem uzmērīšanas tīklā kā mērījumu kontrole ir jāiekļauj arī punkti ar paaugstinātas precizitātes augstumu, ja šādi punkti atrodas objekta teritorijā vai tiešā (līdz 200 m) to tuvumā.  Lai šos punktus varētu izmantot kā dotos, pirms to izmantošanas obligāti ir jāveic paaugstinājuma pārbaude starp blakus esošajiem dotajiem augstuma punktiem.

Atgādinām, ka saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 20.panta otrās daļas 2.punktu ap vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem ir noteikta aizsargjosla 5 metru rādiusā no ģeodēziskā punkta centra, tāpēc lūdzam ievērot Aizsargjoslu likuma 35.pantā noteiktos vispārīgos aprobežojumus ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslās. Tāpat lūdzam ievērot Aizsargjoslu likuma 49.panta 1. un 5.punktā noteiktos aprobežojumus: aizsargjoslās ap ģeodēziskajiem punktiem ir aizliegts veikt darbības, kas traucē pieeju ģeodēziskā tīkla punktiem un ģeodēzisko darbu veikšanu tajos, kā arī veikt saimniecisko darbību vai būvniecību vietējā ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslās bez saskaņošanas ar attiecīgo pašvaldību.

Informācija par pilnveidotajiem punktiem LAS-2000,5 augstumu sistēmā *.dgn datnes formātā ir pieejama lejupielādei  Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā sadaļā Ģeotelpiskā informācija/Vietējais ģeodēziskais tīkls.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments informē, ka  šobrīd pilnveidošanas procesā ir vietējā tīkla punkti teritorijās Āgenskalns – Torņakalns, Vecrīga un Mežaparks.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar RD Pilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvaldes Topogrāfiskās informācijas uzturēšanas nodaļas ģeoinformātikas inženieri Juri Vucenu (e-pasts: juris.vucens@riga.lv; tālrunis: +371 67012932; mob.tālrunis: +371 29185907).

0 Patīk
1159 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts