Uzaicinājums uz iWater projekta semināru un lietusūdens plānošanas radošo darbnīcu

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldību
aicina uz
iWater projekta semināru un lietusūdens plānošanas radošo darbnīcu
2018.gada 20.aprīlī, Rīgā, Eksporta ielā 5, 2.stāvā

Lietusūdens pārvaldība ir izaicinājums ikvienai Latvijas pašvaldībai, jo apdzīvotu vietu attīstības plānošana ir cieši saistīta ar lietusūdens pārvaldības jautājumu risināšanu – ņemot vērā to, ka funkcionējoša lietus notekūdeņu novadīšanas sistēma nereti ir būtisks priekšnoteikums apdzīvotu vietu turpmākās attīstības un apbūves iespējamībai. Bez šo jautājumu risināšanas teritorijas plānošanas procesa ietvaros nav iespējams nodrošināt ilgtspējīgu vietas attīstību. Turklāt klimata pārmaiņu rezultātā ir vērojams gan pieaugošs kopējo atmosfēras nokrišņu daudzums, gan arī lielāka ekstremālu lietusgāžu varbūtība, līdz ar to apdzīvotas vietas ir aizvien vairāk pakļautas lietusgāžu plūdu riskam.

Dominējošā apdzīvotu vietu lietusūdens pārvaldības prakse Latvijā ir novadīt lietus notekūdeņus pa izbūvētu kanalizācijas sistēmu uz ūdensobjektu un, labākajā scenārijā, pirms novadīšanas tos attīrīt notekūdeņu attīrīšanas ierīcē. Šāda pieeja tiek uzskatīta par konvencionālu un tai ir virkne trūkumu – ne tikai negatīva ietekme uz apdzīvotas vietas kvalitāti, mikroklimatu, bioloģisko daudzveidību un ekosistēmām, bet arī plūdu un atvērto ūdensobjektu piesārņošanas nenovēršamība pie ekstremālām lietusgāzēm, kad esošā infrastruktūra nespēj uzņemt visu nolijušo lietusūdeni. Laba lietusūdens pārvaldības prakse, kas mūsdienās pasaulē strauji attīstās, ir lietusūdeni aizturēt tā rašanās vietā, uzkrāt un/vai pakāpeniski novadīt gruntī, vai ļaut tam dabīgā ceļā iztvaikot, pielietojot zaļās infrastruktūras risinājumus – atvērtus grāvjus, veģetāciju, ūdens caurlaidīgas virsmas, u.c. risinājumus.

iWater projekta* ietvaros tika attīstītas Latvijas apdzīvotām vietām piemērotas lietusūdens pārvaldības pieejas un plānošanas instrumenti, ar kuru palīdzību vietējās pašvaldības var sasniegt labākus rezultātus savu administratīvo teritoriju plānošanā, vides kvalitātes pilnveidošanā, klimata pārmaiņu ietekmes pārvaldībā, kā arī savu iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes uzlabošanā.
* Eiropas Savienības Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekts “Integrēta lietusūdens pārvaldība (iWater)”

Lūgums reģistrēt savu dalību tiešsaistē: https://ej.uz/rzfh ne vēlāk kā līdz 2018.gada 16.aprīlim. Lūgums ņemt vērā, ka vietu skaits ir ierobežots.

Uz tikšanos iWater projekta seminārā un radošajā darbnīcā!

Darba kārtība

0 Patīk
1227 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts