Šodien Pilsētas attīstības komiteja lēma par jauna Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu.

– Teritorijas attīstības plāns ir viens no svarīgākajiem jebkuras pašvaldības dokumentiem. Tas nosaka, kā turpmāk attīstīsies pilsēta – kur tiks būvētas jaunas mājas, cik augstas tās varēs būt, kur izvietosies ražošanas zonas, kur tiks saglabāti vai veidoti jauni parki un apstādījumi, kur tiks rezervēta vieta ielu paplašināšanai un infrastruktūras attīstībai. Tas ir arī „ceļa karte” uzņēmējiem – pilsēta skaidri definē nosacījumus, lai investori varētu plānot savu līdzdalību. Tāpēc aicinu ikvienu rīdzinieku aktīvi piedalīties šī svarīgā dokumenta tapšanā un izteikt savu viedokli. Mēs vēlamies apstiprināt tādu pilsētas attīstības plānu, kas samērīgi ievēro dažādu sabiedrības grupu intereses un veicina Rīgas izaugsmi, – saka Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Vadims Jerošenko.

Spēkā esošais Rīgas teritorijas plānojums apstiprināts 2006.gadā, un pašlaik būtiski mainījusies ekonomiskās situācija. Tādējādi tas neatbilst reālajām pilsētas attīstības iespējām un vajadzībām. Atsākoties ekonomiskai izaugsmei Rīgā, tas vairs nenodrošina pilsētas pašreizējās un arī nākotnes vajadzības, nav labvēlīgs pilsētas infrastruktūras attīstībai, neveicina mērķtiecīgu investīciju piesaisti.

Turklāt 2012.gada 1.janvārī stājās spēkā Teritorijas attīstības plānošanas likums”, kas maina normatīvo regulējumu šajā jautājumā.

Jau pašlaik Pilsētas attīstības departamentā saņemti vairāk nekā 400 priekšlikumu grozījumiem attīstības plānā, tos iesniegušas vairāk nekā 800 fizisko un juridisko personu. Lielākā daļa no tiem, vairāk nekā 200 – ir par teritorijas atļautās izmantošanas, 20 priekšlikumi – par apbūves stāvu skaita, 150 priekšlikumi – par aizsargjoslu un ielu sarkano līniju izvietojuma maiņu.

Jauns Rīgas teritorijas plānojums varētu tikt pieņemts 2015.gadā. Uzsākot plānojuma izstrādi, ikviens interesents varēs iesniegt savus priekšlikumus, un tā izstrādes gaitā notiks vismaz 4 nedēļas ilga jaunā dokumenta sabiedriskā apspriešana.

Informāciju sagatavoja L.Ivāna, tel. 67026049

Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa

0 Patīk
1350 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts