No šī gada 26.jūnija un līdz 22.augustam visi interesenti varēs iesniegt savas atsauksmes un priekšlikumus Rīgas vēsturiska centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumiem.

Sabiedriskās apspriešanas ietvaros Rīgas domē, 1.stāvā, Rātslaukumā 1, Sēžu zālē tiks rīkotas trīs sanāksmes ar interešu grupām, kur dalībnieki varēs izteikt savu viedokli par pilsētas vēsturiskās daļas plānojumu:

  • 23.07.2012. plkst. 17:00 ar pilsētplānošanas nozares speciālistiem un organizācijām;
  • 26.07.2012. plkst. 18:00 ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem;
  • 20.08.2012. plkst. 18:00 ar iedzīvotājiem un citiem interesentiem.

Informatīvie materiāli no šī gada 26.jūnija līdz 22.augustam būs apskatāmi Rīgas domes telpās – Rātsnamā, Rātslaukumā 1, 5.stāva vestibilā, kā arī interneta mājas lapā www.rdpad.lv/rtp. Materiāli ietver Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu, grozījumus teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, aizsargjoslu plānu, teritorijas plānotās izmantošanas un apbūves veidošanas pamatnosacījumu plānus, Daugavas kreisā krasta silueta koncepcijas materiālus, krastmalas un ūdens teritorijas attīstības noteikumu materiālus un pārskatu par iesniegtajiem priekšlikumiem. Apspriešanas materiālos ir iekļautas arī Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam sadaļas, kuras ir saistītas ar Rīgas vēsturiskā centra plānojuma grozījumiem, un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojums.

Rakstiski priekšlikumi līdz 22.08.2012. ir sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā. Priekšlikumus var iesniegt arī e-vidē, interneta portālā www.riga.lv, sadaļā e-pakalpojumi.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta speciālisti sabiedriskās apspriešanas laikā katru otrdienu no plkst.14:00 līdz plkst.17:00 Rīgas domē, 5.stāva vestibilā, Rātslaukumā 1, sniegs konsultācijas un atbildēs uz jautājumiem. Ar jautājumiem var vērsties arī apmeklētāju pieņemšanas laikā Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldē – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, Rīgā, LV – 1050, tālrunis 67105816. Konsultācijas pa tālruni 67037936, 67105818 darba dienās darba laikā.

APSPRIEŠANAS MATERIĀLI

Plašāka informācija par sabiedriskajām un publiskajām apspriešanām pieejama Pilsētas attīstības departamenta interneta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā ”Sabiedrības līdzdalība”. Ar Rīgas plānošanas dokumentiem var iepazīties https://www.rdpad.lv/rigas_planosanas_dokumenti/.

0 Patīk
1378 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts