Veikta rīdzinieku aptauja par sadzīves apstākļiem apkaimēs; vairums viedokļu pozitīvi

Lai iegūtu iedzīvotāju vērtējumu par konkrētas apkaimes aktuālajiem jautājumiem un iespējamo attīstību, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments šogad organizēja galvaspilsētas apkaimju iedzīvotāju aptauju, kuras rezultātā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes vajadzībām par katru apkaimi tika apkopoti iedzīvotāju viedokļi un redzējums par apkaimju attīstību.

Kā norāda Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Maksims Tolstojs, pēc aptaujas rezultātiem var spriest, ka vairums iedzīvotāju ir apmierināti ar dzīves apstākļiem savās apkaimēs. „Tomēr aptaujā arī konstatētas vairākas lietas, kuras iespējams uzlabot. Šie viedokļi tiks ņemti vērā, izstrādājot jauno pilsētas attīstības plānu 2018. – 2030.gadam,” uzsver M.Tolstojs.

Aptaujā piedalījās gandrīz astoņi tūkstoši rīdzinieku no 58 Rīgas apkaimēm. Visapmierinātākie ar dzīvi ir Buļļu apkaimes iedzīvotāji – 100% iedzīvotāju ir apmierināti ar dzīvi savā apkaimē. Iemīļotāko Rīgas apkaimju trijniekā ierindojas arī Berģu (99%) un Vecāķu (98%) apkaimes.

Analizējot aptauju rezultātus, var secināt, ka kopumā Rīgas iedzīvotāji ir apmierināti ar dzīvi apkaimēs. Vispozitīvāk novērtētas ir apkaimes ar zaļo zonu un dabas tuvumu – Buļļi, Berģi, Vecāķi, Kundziņsala, Beberbeķi, Mežaparks, Bieriņi, bet augsti novērtētas arī apkaimes tuvu Rīgas centram – Brasa, Centrs, Teika un Purvciems. Lielākā daļa rīdzinieku ir apmierināti ar sabiedriskā transporta satiksmi, ikdienas pakalpojumu pieejamību (pārtikas veikali, izglītības un medicīnas iestādes), taču vēlētos, lai tiktu uzlabots ielu, ietvju stāvoklis un apgaismojums, labiekārtoti māju iekšpagalmi un ieviesta pilsētas ūdens un kanalizācijas sistēma.

Novērtējot esošos un attīstāmos objektus, aptaujātie apkaimju iedzīvotāji uzskata, ka vislielākā uzmanība jāpievērš parkiem, skvēriem un citām dabas teritorijām, vietējas nozīmes veikaliem, kā arī dzīvojamo ēku ārējam izskatam un iekšpagalmiem. Izsakot viedokļus par apkaimēs nepieciešamiem jauniem objektiem, vairākums respondentu minējuši veloceliņus, autostāvvietas un bērnu rotaļu un sporta laukumus. Savukārt jautājumā par turpmāko pilsētas apbūvi lielākā daļa iedzīvotāju uzskata, ka apkaimēs vajadzētu atļaut jaunu apbūvi.

Lielākā daļa apkaimju iedzīvotāju atzina, ka ir gatavi iesaistīties savas apkaimes attīstībā, kā arī piedalīties dažādās vides sakopšanas talkās. Vairākumam iedzīvotāju ērtākais veids, kā saņemt informāciju no Rīgas domes par jautājumiem, kas saistīti ar apkaimes attīstību, būtu drukāta informācija savā pastkastītē. Kā nākamais ērtākais informācijas saņemšanas veids minēta informācija e-pastā.

Aptauju veica SIA „Aptaujas Centrs” no 2013.gada jūnija līdz novembra beigām. Aptaujas izlase veidota pēc nejaušības principa, lai nodrošinātu objektīvus aptaujas rezultātus.

Rīgas apkaimju aptauja ir viens no sabiedrības līdzdalības programmas pasākumiem, ar mērķi noskaidrot apkaimju iedzīvotāju objektīvu viedokli par transportu, vietējiem centriem, publisko infrastruktūru, vidi un citiem konkrētās apkaimes aktuālajiem jautājumiem, lai iesaistītu iedzīvotājus Rīgas pilsētas teritorijas plānojuma izstrādē.

Pētījumu rezultāti ir pieejami šeit: www.rdpad.lv un www.sus.lv sadaļā “Pētījumi”.

Aicinām noskatīties video par Rīgas teritorijas plānojumu:

  images.jpg

0 Patīk
1372 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts