Veikta vērienīga aptauja par dzīves vides kvalitāti Rīgas vēsturiskajā centrā

Lai uzzinātu UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļautā Rīgas vēsturiskā centra (RVC) un tā aizsardzības zonas teritorijas (RVC AZ) iedzīvotāju viedokli par dzīves vides esošo situāciju un pēdējos gados notikušajām pārmaiņām, veikta aptauja par dzīves kvalitāti Rīgas centrālajā daļā.

Ar aptaujas palīdzību noskaidrots iedzīvotāju viedoklis par transporta, publiskās ārtelpas, vides, sociālās apkalpes infrastruktūras, dažādu pakalpojumu pieejamību, atkritumu apsaimniekošanu, telpiskās vides pārveidojumiem, kā arī citiem aktuāliem un būtiskiem jautājumiem, kas apkopoti gan par RVC, gan par katru tajā un aizsardzības zonā ietilpstošo apkaimi atsevišķi.

Galvenie secinājumi RVC UNESCO teritorijā bez Vecpilsētas apkaimes

Kā galveno priekšrocību, ko minējuši vairāk nekā puse – 61% respondentu, dzīvei RVC AZ min pilsētas centra tuvumu – viss viegli sasniedzams. Tāpat iedzīvotāji novērtē labu sabiedriskā transporta satiksmi (22%) un to, ka viss vajadzīgais sasniedzams kājām (16%). Gandrīz trešdaļa (32%) dzīvojot RVC AZ nesaskaras ar grūtībām un sarežģījumiem, bet 16% iedzīvotāju, kā galveno traucēkli nosauc trokšņus. Attiecīgi, atbildot uz jautājumu par primāri risināmajām problēmām RVC AZ, 19% iedzīvotāju norādīja, ka nepieciešams uzlabot dzīvojamo māju stāvokli, 7% vēlas redzēt satiksmes plūsmas uzlabojumus (mazāk sastrēgumu) un drošības situācijas uzlabošanos, kas ietver tādus pasākumus kā: vairāk policijas patruļu, cīņu ar narkomāniem, bezpajumtniekiem, dzērājiem u.tml. Tikai 22% iedzīvotāju ir apsvēruši domu pārcelties uz dzīvi ārpus RVC AZ – 13% ir apsvēruši iespēju pārcelties uz citu apkaimi Rīgā, bet 9% – uz citu vietu ārpus Rīgas. Kā galvenie iemesli vēlmei pārcelties tiek minēts arguments, ka ārpus RVC AZ ir lētāka dzīve – (20%), kā arī vēlme pēc klusuma (13%) un dzīves labākā, plašākā mājoklī (13%). Kā galveno pārvietošanās veidu, lai nokļūtu līdz ikdienā nepieciešamajam galapunktam šajā teritorijā aptaujātie iedzīvotāji visbiežāk izvēlas pārvietošanos kājām. Tā, piemēram, lai nokļūtu līdz veikalam vai tirgum ar mērķi iepirkties, 90% iedzīvotāju dodas uz galamērķi kājām, 61% izmanto sabiedrisko transportu, bet 26 % – automašīnu.

Galvenie secinājumi RVC AZ daļā, kas atrodas Daugavas kreisajā krastā

Arī šajā teritorijā kā galveno priekšrocību dzīvei RVC AZ iedzīvotāji min pilsētas centra tuvumu, to norādījuši 58% respondentu. Iedzīvotāji novērtē labo sabiedriskā transporta satiksmi (44%) un apzaļumojumus/zaļo zonu (27%). 10% iedzīvotāju dzīvojot RVC AZ nesaskaras ar grūtībām un sarežģījumiem. Atbildot uzjautājumu par primāri risināmajām problēmām RVC AZ, 17% iedzīvotāju norādīja, ka nepieciešams uzlabot ietvju un ceļu segumus, bet 11% iedzīvotāju uzskata, ka primāri būtu jāuzlabo dzīvojamo māju stāvoklis. Trešdaļa iedzīvotāju – 33% ir apsvēruši domu pārcelties uz dzīvi ārpus RVC AZ, 17% ir apsvēruši iespēju pārcelties uz citu apkaimi Rīgā, bet 16% – uz citu vietu ārpus Rīgas. Iedzīvotāji aktīvi atbalsta dažādu pasākumu norisi RVC AZ, piemēram, tirdziņus – 95%, ikgadējos tematiskos/svētku pasākumus – 96%, festivālus, performances – 94%, bet sporta pasākumus atbalsta 91% respondentu.

Galvenie secinājumi RVC AZ daļā, kas atrodas Daugavas labajā krastā

Galvenā priekšrocība dzīvei RVC AZ – pilsētas centra tuvums, ko norāda 54 % iedzīvotāju. 18% iedzīvotāju dzīvojot RVC AZ nesaskaras ar grūtībām un sarežģījumiem, bet 14% iedzīvotāju, kā galveno traucēkli nosauc trokšņus. Tāpat 14% problēmas sagādā „nelabvēlīgais iedzīvotāju kontingents”, bet 9% iedzīvotāju norāda uz pārāk intensīvo satiksmi. 16% iedzīvotāju norāda, ka primāri risināmā problēmām RVC AZ ir dzīvojamo māju stāvokļa uzlabošana, turpretī 10% uzskata, ka primāri būtu jāuzlabo drošības situācija – vairāk policistu, ierobežot narkomānus, klaidoņus, dzērājus u.tml. Tikai 18% no RVC AZ labā krasta iedzīvotājiem ir apsvēruši iespēju pārcelties uz dzīvi ārpus RVC AZ, 11% ir apsvēruši iespēju pārcelties uz citu apkaimi Rīgā, bet 7% – uz citu vietu ārpus Rīgas. Kopumā lielākā daļa iedzīvotāju ir apmierināti ar teritorijas tīrību mājas apkārtnē ikdienā – 89%. Lielākā daļa iedzīvotāju – 69% publiskajā ārtelpā vēlas pastaigāties, 51% vēlas nodarboties ar mazaktīvu atpūtu dabā, bet 45% atzīmē, ka viņiem svarīga iespēja apmeklēt kultūras pasākumus brīvā dabā. Atbildot uz jautājumu par to, kādas iespējas ir pieejamas dzīvojamās mājas tuvākajā apkārtnē, 85% min iespēju pastaigāties, 52% ir iespēja nodarboties ar sportu, bet mazaktīva atpūta pieejama 50% iedzīvotāju.

Iegūtos aptaujas rezultātus paredzēts izmantot RVC un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumā noteikto politiku un vispārējo attīstības mērķu īstenošanas izvērtēšanai, lai noteiktu spēkā esošā RVC AZ teritorijas plānojuma darbības ietekmi uz pilsētas attīstību, un, pamatojoties uz iegūto informāciju, izvērtētu uzlabojumu nepieciešamību tajā vai principiāli jauna plānojuma izstrādes nepieciešamību.

Aptauju veica SIA „Aptauju centrs” no šā gada 19.jūlija līdz 12.septembrim pēc Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pasūtījuma. Kopumā tika aptaujāti vairāk nekā 1100 RVC un tā aizsardzības zonas iedzīvotāji vecumā no 18 gadiem pēc tiešās intervijas metodes respondentu dzīves vietās, izvēloties tos nejauši stratificētā izlasē pēc administratīvi teritoriālā iedalījuma.

Galvenie aptaujas rezultāti atainoti infografikā, bet ar pilnu aptaujas nodevumu un pielikumiem iespējams iepazīties mājas lapa www.sus.lv sadaļā „Pētījumi”.

KK_full

LK_full

Rīgas domes Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas galvenais teritorijas plānotājs, nodaļas vadītāja vietnieks Aigars Kušķis un SIA „Aptauju Centrs” vadītājs Andris Avotiņš intervijā TV24 par veikto aptauju „Dzīves vides kvalitāte Rīgas vēsturiskajā centrā”.

0 Patīk
1747 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts