Veikts pētījums “Demogrāfiskās prognozes Rīgā, tās apkaimēs un Rīgas metropoles iekšējā telpā”

Rīgas attīstības programmas 2021.−2027.gadam izstrādes ietvaros, veikts pētījums “Demogrāfiskās prognozes Rīgā, tās apkaimēs un Rīgas metropoles iekšējā telpā”. Pirms izstrādāt jauno Rīgas attīstības programmu 2021.−2027.gadam, ir būtiski sagatavot  Rīgas, tās apkaimju un Rīgas metropoles iekšējās telpas demogrāfijas prognozes, jo tās ir nepieciešams, lai  plānotu mājokļu nodrošinājumu, pašvaldības sniegto pakalpojumu nodrošināšanu (piemēram, bērnudārzi un skolas), darbavietas u.c. uzdevumus. Pētījuma uzdevums bija nodrošināt, lai Rīgas attīstības programmā 2021.−2027.gadam iekļaujamie uzstādījumi un sasniedzamie rādītāji tiktu balstīti atbilstoši esošajām un prognozētajām tendencēm.

Tā kā iepriekšējais pētījums „Demogrāfiskās prognozes Rīgā un Pierīgā” tika veikts 2012.gadā, tad jaunākajā pētījumā bija iespējams izmantot jaunākās demogrāfiskās un migrācijas tendences. Sagatavojot demogrāfiskās prognozes variantus, pētījuma ietvaros ņemtas vērā paredzamās izmaiņas dzimumvecumstruktūrā (dabiskās kustības un mehāniskās kustības ietekmē (t.sk. starptautiskā migrācija)) Rīgā, tās apkaimēs un Rīgas metropoles iekšējā telpā. Demogrāfisko prognožu varianti 2030. un 2050.gadam ir izstrādāti Rīgai, visām Rīgas apkaimēm, kā arī Rīgas metropoles iekšējās telpai. Pētījums ietver sevī trīs attīstības scenārijus.

Kā secināts vienā no pētījuma scenārijiem, ja saglabāsies 2011.–2019. g. novērotās iedzīvotāju skaita izmaiņu tendences, tad Rīgas iedzīvotāju skaits no 633 tūkstošiem iedzīvotāju 2019. gadā samazināsies līdz 600 tūkstošiem iedzīvotāju 2030. gadā un līdz 544 tūkstošiem 2050. gadā. Prognozējamais iedzīvotāju skaita procentuālais samazinājums Rīgai pret 2019. gadu būs -5,2% 2030. g. un -14,0% 2050. g. Savukārt, saglabājoties šīm tendencēm, Pierīgas reģiona iedzīvotāju skaits praktiski nemainīsies. No 371 tūkstošiem 2019. g. Pierīgas reģiona iedzīvotāju skaits samazināsies līdz 369 tūkstošiem 2030. g. un 367 tūkstošiem 2050. g.

Lai gan pētījuma scenāriji paredz, ka  Rīgai būs raksturīga iedzīvotāju novecošanas tendence – pieaugs gan iedzīvotāju skaits vecumā virs 65 gadiem, gan šo iedzīvotāju īpatsvars pret kopējo iedzīvotāju skaitu – tomēr tās nebūs tik izteiktas kā Pierīgā un Latvijā kopumā.

Dati liecina, ka Latvijā 2030. gadā dzīvos 144 tūkstoši bērnu vecumā līdz sešiem gadiem, Rīgā – 49 tūkstoši, bet Pierīgā – 32 tūkstoši. Salīdzinot ar 2019. gadu, bērnu skaits šajā vecumā Latvijā varētu samazināties par 1,6 procentiem, Rīgā – pieaugt par 0,4 %, bet Pierīgā – samazināties par 1,3%. Vislielākais bērnu skaits šajā vecuma grupā ir prognozējams pēc iedzīvotāju skaita lielākajās apkaimēs, novados un pilsētās.

Ar pilnu pētījumu un tā rezultātiem iespējams iepazīties Stratēģiskās uzraudzības sistēmas mājaslapā: http://sus.lv/lv/petijumi . Taču apskatot Rīgai un Rīgas tuvāko pašvaldību iedzīvotāju skaita prognozi, ir jāņem vērā tas, ka Latvijā kopumā ir vērojama iedzīvotāju skaita samazināšanās. Viens no pētījuma scenārijiem paredz, ka, ja saglabāsies 2011.–2019. g. dabiskā pieauguma un 2016.–2019. g. novērotās migrācijas tendences, tad Latvijas iedzīvotāju skaits no 1,92 miljoniem iedzīvotāju 2019. gadā samazināsies līdz 1,76 miljoniem iedzīvotāju 2030. gadā un līdz 1,49 miljoniem 2050. gadā.

Rīgas pašvaldības uzdevums, izstrādājotRīgas attīstības programmu 2021.−2027.gadam, ir rast risinājumus, kas maksimāli mazinātu negatīvo tendenču attīstību, bet veicinātu iedzīvotāju palikšanu uz dzīvi Rīgā un sekmētu jaundzimušo iedzīvotāju īpatsvara pieaugumu galvaspilsētā.

Pētījumu pasūtīja Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments.

Pētījumu veica SIA “Latvijas Zinātņu akadēmijas  Ekonomikas institūts”.

Papildinformācija

Rīgas attīstības programma ir pilsētas pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā tiek ietverta pašreizējās situācijas analīze, tendences un prognozes, tiek noteiktas pašvaldības vidēja termiņa prioritātes, Rīcības plāns, Investīciju plāns, kā arī Attīstības programmas īstenošanai nepieciešamo resursu apjoms un Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtība. Attīstības programma ir pašvaldības rīks, kā sasniegt Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam izvirzītos ilgtermiņa attīstības mērķus. Attīstības programmā izvirzītie rīcības virzieni skar visas pašvaldības pārziņā esošās jomas un nozares.

Daži “Demogrāfiskās prognozes Rīgā, tās apkaimēs un Rīgas metropoles iekšējā telpā” pētījuma dati:

Prognozējamais iedzīvotāju skaits vecuma grupā virs sešdesmit pieciem gadiem Rīgas apkaimēs 2030. g.
Prognozējamais bērnu skaits vecuma grupā līdz sešiem gadiem Rīgas apkaimēs 2030.g.
Prognozējamais bērnu skaits vecuma grupā līdz sešiem gadiem Pierīgā 2030. g
0 Patīk
1038 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts