Vides pārraudzības valsts birojs 2013.gada 12.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.224 piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” ierosinātajai darbībai – Starptautiskās lidostas „Rīga” infrastruktūras attīstības projekti līdz 2020.gadam.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Latvijas teritorija, Mārupes novads, VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” teritorija (zemes kadastra Nr.8076 002 0007 un teritorija tā apkārtnē).

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2013.gada 26.jūnija ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums Nr.RI13SI0124 ar materiāliem; Vides pārraudzības valsts biroja 2010.gada 25.maija lēmums Nr.139 „Par ietekmes uz vidi procedūras nepiemērošanu” un lietas materiāli, piemērotās tiesību normas, izvērtējums, argumenti un apsvērumi.

Sīkāka informācija: http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=1&id=1708

0 Patīk
1640 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts