Vides pārraudzības valsts birojs 2013.gada 2.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.213 piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru VAS „Latvijas Dzelzceļš” ierosinātajai darbībai – Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Latvijas teritorija, dzelzceļa līnijas Rīga-Tukums-Ventspils; Rīga-Skulte; Rīga-Jelgava; Rīga-Krustpils-Daugavpils-Indra-Latvijas robeža; Krustpils-Rēzekne-Zilupe-Latvijas robeža; Rēzekne-Daugavpils; Krustpils-Jelgava; Jelgava-Tukums.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma rezultāti, likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta 1.daļas 3.punkts, 11.pants; 11.panta 1.punkta a), b), e) apakšpunkts, 2.1 punkts, 3.punkta a), c), d), e) apakšpunkts, 13. un 14.pants.

Sīkāka informācija: http://www.vpvb.gov.lv/lv/?id=536

0 Patīk
1625 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts