Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma Nr.RI18SI0047 rezultātā ir pieņēmusi lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “Mūkusalas biznesa centrs” ierosinātajai darbībai – daudzstāvu auto transportlīdzekļu novietnes būvniecībai – Rīgā, Mūkusalas ielā b/n, kadastra Nr. 0100 050 0010.

Lasīt vairāk

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma Nr.RI18SI0050 rezultātā ir pieņēmusi lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru ierosinātajai darbībai – tirdzniecības ēkas būvniecībai – Rīgā, Augusta Deglava ielā 160, kadastra Nr. 0100 121 2042.

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts