Rīgas vēsturiskā centra jaunais plānošanas process aizsākas ar triju tematisko plānojumu izstrādi, kurā nozīmīga vieta paredzēta dialogam ar ieinteresētajiem vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas iedzīvotājiem un sabiedrības grupu pārstāvjiem. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments šī gada laikā organizē sabiedrības informēšanas pasākumu programmu, lai iedzīvotājus iesaistītu attīstības plānošanas aktivitātēs Rīgas vēsturiskā centra un tā […]

Lasīt vairāk

2018.gada 18.jūnijā plkst.15.00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, 5.stāvā notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti Eksportostas un tai piegulošās teritorijas lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtie institūciju atzinumi un priekšlikumi. Lokālplānojuma izstrādātājs SIA “Metrum”. Lokālplānojuma pasūtītājs Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. Lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana uzsākās 2018.gada 10.maijā un beigsies 7.jūnijā. […]

Lasīt vairāk

2018.gada 23.maijā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1230 “Par grozījumiem Rīgas domes 17.05.2016. lēmumā Nr.3782 “Par publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” trases teritorijas lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu”. Ar Rīgas domes 23.05.2018. lēmumu Nr.1230 tika paplašināta publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas Rail […]

Lasīt vairāk

2018.gada 23.maijā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1229 “Par zemesgabala Strēlnieku ielā 8 (kadastra apzīmējums 0100 019 0020) lokālplānojuma kā Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu”. Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir izvērtēt UNESCO RVC zonā esošā zemesgabala Strēlnieku ielā 8 perspektīvās funkcionāli telpiskās attīstības iespējas un radīt priekšnoteikumus optimālai teritorijas attīstībai […]

Lasīt vairāk

23.05.2018. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1227 „Par zemesgabala Stokholmas ielā 26A lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”. Lokālplānojuma mērķis ir radīt priekšnoteikumus vidi degradējošas teritorijas revitalizācijai, veicinot īpašuma attīstības iespējas. Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “GP Pluss”. Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA „Reģionālie projekti”. Lēmums Darba uzdevums Lokālplānojuma robeža

Lasīt vairāk

23.05.2018. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1226 “Par teritorijas Podragā lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 23.05.2018. saistošie noteikumi Nr.38 “Teritorijas Podragā izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”. Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv un interneta portālā www.geolatvija.lv . Lokālplānojuma īstenošana būs iespējama pēc Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.pantā noteikto darbību […]

Lasīt vairāk

23.05.2018. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1228 „Par zemesgabala Juglas ielā 11 lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”. Lokālplānojuma mērķis ir radīt priekšnoteikumus teritorijas attīstībai, nosakot teritorijas funkcionālo zonējumu un apbūves parametrus, tādējādi nodrošinot pilnvērtīgas īpašuma izmantošanas iespējas un apbūves attīstību. Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “NULE 6”. Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA „Metrum”. Lēmums […]

Lasīt vairāk

Informatīvās sanāksmes par NATURA 2000 vietas – dabas parka “Piejūra” – dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu notiks šī gada: 11. jūnijā plkst. 18.00 Daugavgrīvā, Daugavgrīvas vidusskolā, Parādes ielā 5c, Rīgā; 13. jūnijā plkst. 18.00 Mangaļsalā, YACHT CLUB CAFE BAR, Audupes ielā 15/17, Rīgā; 19. jūnijā plkst. 17.00 “Jauniešu mājā” Saulkrastos, Raiņa ielā 7; 20. jūnijā plkst. 18.00 Carnikavas Novadpētniecības centrā Carnikavā, Jomas ielā […]

Lasīt vairāk

2018.gada 7.jūnijā plkst.16.00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, 5.stāvā notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti Kundziņsalas un tai piegulošās teritorijas lokālplānojuma redakcijas un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) publiskās apspriešanas laikā saņemtie institūciju atzinumi un priekšlikumi. Izstrādātāji: Lokālplānojums: SIA “Metrum” SIVN: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” Pasūtītājs: Rīgas brīvostas pārvalde […]

Lasīt vairāk

Atgādinām, ka šodien, 24.maijā plkst.17.00 Rātsnama Sēžu zālē notiks Eksportostas un tai piegulošās teritorijas lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme. Lokālplānojuma pilnveidotā redakcija publiskajai apspriešanai nodota  pamatojoties uz Rīgas domes 25.04.2018. lēmumu Nr.1101 “Par Eksportostas un tai piegulošās teritorijas lokālplānojuma redakcijas pilnveidošanu atbilstoši institūciju atzinumiem un pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. […]

Lasīt vairāk

2018.gada 31.maijā plkst.15.00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, 5.stāvā notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti teritorijas starp Kalnciema ielu, Grenču ielu, Mūkupurva ielu un Jūrkalnes ielu lokālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtie institūciju atzinumi un priekšlikumi. Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “Li Invest Latvia”. Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA „Grupa 93”. Lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana […]

Lasīt vairāk

Rīgas domē 25.04.2018. pieņemts lēmums Nr. 1100 “Par Rīgas teritorijas plānojuma redakcijas pilnveidošanu atbilstoši institūciju atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem” Lēmums Ziņojums par Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam publiskās apspriešanas norisi, saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem  23.01.2018. sanāksmes protokols 26.03.20187. sanāksmes protokols Institūciju sniegtie atzinumi par RTP 2030 redakciju Institūciju sniegtie atzinumi par SIVN […]

Lasīt vairāk