2018.gada 28.martā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1010 “Par teritorijas starp Ķīšezera ielu, Rusova ielu, Ungura ielu un Talejas ielu lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 28.03.2018. saistošie noteikumi Nr.30 “Teritorijas starp Ķīšezera ielu, Rusova ielu, Ungura ielu un Talejas ielu izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”. Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta […]

Lasīt vairāk

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ir pieņēmusi lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “Akron Baltic” paredzētajai darbībai – metāllūžņu un svina akumulatoru savākšanai, šķirošanai un īslaicīgai uzglabāšanai Starta ielā 7A, kadastra Nr. 0100 087 0134, Rīgā.

Lasīt vairāk

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ir pieņēmusi lēmumu piemērot sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “T Metāls” paredzētajai darbībai – elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apstrādes un uzglabāšanas vietas ierīkošana Ilzenes ielā 18, Rīgā.

Lasīt vairāk

2018.gada 4.aprīlī plkst.15.00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, 5.stāvā notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti teritorijas Podragā lokālplānojuma redakcijas un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) publiskās apspriešanas laikā saņemtie institūciju atzinumi un priekšlikumi. Lokālplānojuma pasūtītāji SIA “Podrags-1”, SIA “Podrags-2”, SIA “Podrags-3”. Lokālplānojuma izstrādātājs SIA “METRUM”. SIVN izstrādātājs Valdis Felsbergs. Lokālplānojuma redakcijas […]

Lasīt vairāk

2018.gada 3.aprīlī plkst.16.00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, 5.stāvā notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti Krievu salas lokālplānojuma redakcijas un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) publiskās apspriešanas laikā saņemtie institūciju atzinumi un priekšlikumi. Lokālplānojuma pasūtītājs Rīgas brīvostas pārvalde. Lokālplānojuma izstrādātājs SIA “METRUM”. SIVN izstrādātājs SIA “L4”. Lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana norisinājās […]

Lasīt vairāk

2018.gada 3.aprīlī plkst.15.00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, 5.stāvā notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti Eksportostas un tai piegulošās teritorijas lokālplānojuma redakcijas un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) publiskās apspriešanas laikā saņemtie institūciju atzinumi un priekšlikumi. Lokālplānojuma pasūtītājs Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. Lokālplānojuma izstrādātājs SIA “METRUM”. SIVN izstrādātājs SIA “Estonian, […]

Lasīt vairāk

No šī gada 19.marta līdz 18.aprīlim publiskajai apspiešanai tiek nodota lokālplānojuma redakcija teritorijai starp Ķiburgas un Lazdu ielu, pamatojoties uz Rīgas domes 09.03.2018. lēmumu Nr.901 “Par teritorijas starp Ķiburgas un Lazdu ielu lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA „8.Darbnīca”, Lauku ielā 35-69, Jūrmalā, LV-2016, tālrunis 26439223. Lokālplānojuma pasūtītājs: SIA […]

Lasīt vairāk

No šī gada 19.marta līdz 18.aprīlim publiskajai apspriešanai tiek nodota lokālplānojuma redakcija teritorijai starp Kalnciema ielu, Grenču ielu, Mūkupurva ielu un Jūrkalnes ielu, pamatojoties uz Rīgas domes 09.03.2018. lēmumu Nr. 903 “Par teritorijas starp Kalnciema ielu, Grenču ielu, Mūkupurva ielu un Jūrkalnes ielu lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA […]

Lasīt vairāk

Lokālplānojums publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 09.03.2018. lēmumu Nr.901 “Par teritorijas starp Ķiburgas un Lazdu ielu lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA „8.Darbnīca”, Lauku ielā 35-69, Jūrmalā, LV-2016, tālrunis 26439223. Lokālplānojuma pasūtītājs: SIA “Baltic Finanz-Invest”. Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 19.03.2018. līdz 18.04.2018. Publiskās apspriešanas […]

Lasīt vairāk

Lokālplānojums publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 09.03.2018. lēmumu Nr. 903 “Par teritorijas starp Kalnciema ielu, Grenču ielu, Mūkupurva ielu un Jūrkalnes ielu lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA „Grupa 93”, Krišjāņa Barona ielā 3-4, Rīgā, LV-101 0, tālrunis 27373939. Lokālplānojuma pasūtītājs: SIA “Li Invest Latvia”, Elizabetes […]

Lasīt vairāk

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ir pieņēmusi lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “Akron Baltic ” paredzētajai darbībai – metāllūžņu pieņemšanas un īslaicīgas uzglabāšanas noliktavas izveidei Tekstilnieku ielā 22, Rīgā, kadastra Nr. 0100 110 2001 un Krustabaznīcas ielā 9A, Rīgā, kadastra Nr. 0100 091 0221.

Lasīt vairāk