Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk – Departaments) informē, ka projekta „Bolderājas pretplūdu pasākumi” ietvaros ir noslēdzies būvdarbu iepirkums plūdu risku novēršanas pasākumu īstenošanai Rīgā, Bolderājā pie Buļļupes, kurā līguma slēgšanas tiesības piešķirtas Personu apvienībai „EKO Rent”. Būvdarbu būvuzraudzību veiks SIA „Jurēvičs un Partneri” un būvdarbu autoruzraudzību nodrošinās būvprojekta izstrādātājs Personu apvienība „GCR 1”.

Projekts tiek īstenots ar 2014.- 2020. gada Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” atbalstu, kura mērķis ir novērst vējuzplūdu draudus Bolderājas apkaimē, veicot pretplūdu aizsardzības pasākumus.

Galvenās projekta aktivitātes ir pasargāt Bolderājas apkaimi no stipra ZR vēja radīto vējuzplūdu radītā ūdens līmeņa paaugstināšanās Buļļupē. Projekta ietvaros Bolderājā gar Lielo ielu posmā no Grants ielas līdz Kapteiņu ielai tiks izbūvēts aizsargdambis 1,9 km garumā ar caurtekām-regulatoriem.

Projekts ir izstrādāts, lai veicinātu pielāgošanos klimata pārmaiņām, samazinot augstu plūdu risku Bolderājas apkaimē un nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvu dzīves vidi, kā arī saimnieciskās darbības konkurētspēju un turpmāku attīstību.

Plānots, ka projekta īstenošanas rezultātā izveidotā infrastruktūra būs pieejama 2022.gada vasarā.

Kontaktinformācija

Laura Storķe
Tālrunis: +371 67 037 920
E-pasts: laura.storke@riga.lv

https://www.rdpad.lv/wp-content/uploads/2016/12/LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_.jpg
0 Patīk
613 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts