Par projekta “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parkā „Piejūra” (Natura 2000 vieta)”  īstenošanas aktualitātēm

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu īsteno projektu „Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parkā „Piejūra” (Natura 2000 vieta)”, kura mērķis ir mazināt antropogēno slodzi uz Eiropas Savienības aizsargājamiem biotopiem dabas parka „Piejūra” (Natura 2000 vieta) teritorijā, nodrošinot bioloģiskās dabas daudzveidības saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Galvenās projekta darbības ir antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parka „Piejūra” teritorijā Daugavgrīvā, Mangaļsalā un Vecāķos atbilstoši dabas parka „Piejūra” dabas aizsardzības plānā noteiktajam. Projekts ir vērsts uz dabas vērtību saglabāšanu, papildus sniedzot dažādas atpūtas iespējas piekrastē – gan aktīvas, gan izzinošas.

Departaments informē, ka ir izsludināts antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras būvdarbu iepirkums. Dabas parkā “Piejūra” tiks izbūvēta veselības taka, kuru paredzēts labiekārtot ar āra trenažieriem un atpūtas laukumu, sešas atpūtas takas, ar tajās izvietotiem soliņiem, atkritumu urnām un velosipēdu novietnēm, labiekārtota autostāvvieta, kas iedzīvotājiem nodrošinās komfortablas atpūtas iespējas dabas parkā „Piejūra”, tiks izvietotas dažādas informatīvās zīmes un stendi. Daugavgrīvā tiks veikta priekškāpas atbalsta sienas būvniecība, kas novērsīs tās eroziju.

Plānots, ka projekta īstenošanas rezultātā izveidotā infrastruktūra apmeklētājiem būs pieejama jau šī gada beigās.

1 Patīk
1489 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts