Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Rātsupītes ielā

PAZIŅOJUMS

par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Rātsupītes ielā

30.10.2019. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.2708 „Par zemesgabala Rātsupītes ielā (kadastra apzīmējums 010 0104 2054) lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”.

Lokālplānojuma mērķis ir radīt priekšnoteikumus teritorijas attīstībai atbilstoši īpašnieka iecerei veikt dažāda augstuma (no 3 līdz 6 stāviem) daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūvi, plānošanas procesā izvērtējot un detalizējot apbūves parametrus izteiksmīgas apbūves kompozīcijas izveidei, kas telpiski iekļautos kopējā ainavā.

Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “V.E.L.G”.
Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA „MS Consult”.

Lēmums
Darba uzdevums
Lokālplānojuma robeža

0 Patīk
602 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts