Detālplānojuma 1.redakcija sabiedriskai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Rīgas domes 26.04.2011. lēmumu Nr.3097 (prot. Nr.56, 16.§) „Par teritorijas Dreiliņos, starp Kaivas ielu, Augusta Deglava ielu, Ēvalda Valtera ielu un Dzelzavas ielu, detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts 3 nedēļas – no 25.05.2011. līdz 15.06.2011.

Detālplānojuma 1.redakcijas materiāli šajā laikā būs izstādīti un apskatāmi Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgas Centrālās bibliotēkas Pļavnieku filiālbibliotēkā, Salnas ielā 8, pie plānojamās teritorijas, kā arī Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta interneta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 09.06.2011. plkst.18:00 Rīgas Centrālās bibliotēkas Pļavnieku filiālbibliotēkā, Salnas ielā 8.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14.00 līdz plkst.18.00, Amatu ielā 4, 5.stāvā pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67105816.

Rakstiski priekšlikumi līdz 15.06.2011. sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, adresējot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldei. Viedokli un priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv sadaļā „e-pakalpojumi, Sabiedrības līdzdalība”.

Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs, tālruņa numurs.

Aptaujas anketa
Sabiedriskās apspriešanas materiāli

Lēmums par detālplānojuma nodošanu sabiedriskai apspriešanai
Precizētais darba uzdevums
Paplašināta detālplānojuma robeža
RD lēmums par detālplānojuma robežu paplašināšanu

Paskaidrojuma raksts, 1. daļa
Paskaidrojuma raksts, 2. daļa
Paskaidrojuma raksts, 3. daļa
Paskaidrojuma raksts, 4. daļa

Apbūves izmantošanas noteikumi
1. karte – teritorijas novietojums
2. karte – teritorijas pašreizējā izmantošana
3. karte – teritorijas plānotā izmantošana
4. karte – transporta shēma
5. karte – detālplānojuma un transporta shēmas realizācija pa kārtām
6. karte – stāvu plāns
7. karte – šķērsprofils, Kaivas iela
8. karte – šķērsprofils, Dzelzavas iela
9. karte – šķērsprofils, Ēvalda Valtera iela
10. karte – šķērsprofils, Mazā Kaivas iela
11. karte – šķērsprofils, publiskā ārtelpa
12. karte – šķērsprofils, publiskā ārtelpa
13. karte – Apstādījumu teritorijas

0 Patīk
1548 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts