Iedzīvotāji aicināti izteikt viedokli par detālplānojumu Dreiliņos

Līdz šī gada 15. jūnijam visi interesenti var iesniegt savas atsauksmes par detālplānojuma 1.redakciju teritorijai starp Kaivas ielu, Augusta Deglava ielu, Ēvalda Valtera ielu un Dzelzavas ielu. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 9.jūnijā plkst.18:00 Rīgas Centrālās bibliotēkas Pļavnieku filiālbibliotēkā, Salnas ielā 8.

Detālplānojuma 1.redakcijas materiāli apskatāmi Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgas Centrālās bibliotēkas Pļavnieku filiālbibliotēkā, Salnas ielā 8, pie plānojamās teritorijas, kā arī Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta interneta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Rakstiski priekšlikumi līdz 15.06.2011. sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4 vai jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā. Viedokli un priekšlikumus var izteikt arī elektroniski portālā www.riga.lv sadaļā „e-pakalpojumi, Sabiedrības līdzdalība”.

Detālplānojuma teritorija kopumā paredzēta kā tirdzniecības objektu izvietošanas zona, vienlaikus paredzot arī nelielu dzīvojamās funkcijas, biroju funkcijas un rekreācijas funkcijas klātbūtni, kā arī transportlīdzekļu novietņu būvju izbūvi. Autonovietnes var tikt risinātas vismaz divos līmeņos, veidojot apzaļumotus būvju jumtus kā daļu no plānotās zaļās struktūras.

Detālplānojuma izstrādes gaitā ir sagatavots priekšlikums apbūves struktūras un teritorijas labiekārtojuma attīstībai detālplānojuma teritorijā starp Kaivas ielu, Augusta Deglava ielu, Ēvalda Valtera ielu un Dzelzavas ielu, ņemot vērā izstrādāto „Dreiliņu rajona attīstības vīziju” (SIA „ARHIS”, 2009.gads).

Detālplānojuma teritorijai piekļaujas vēsturiskā Kaivas iela, Ēvalda Valtera iela un Augusta Deglava ielas posms. Detālplānojuma 1.redakcijas izstrādes gaitā ir izstrādāti priekšlikumi apkārtējo ielu izbūvei un transporta sistēmas sakārtošanai, ietverot Ēvalda Valtera ielu, Dzelzavas ielu, Juglas ielu, Augusta Deglava ielu un rotācijas apli. Lai nodrošinātu piebraukšanu iekškvartālā plānotajiem objektiem, paredzēts izbūvēt jaunu E kategorijas ielu iekškvartālā – Mazo Kaivas ielu. Ir plānotas teritoriju šķērsojošas publiskās ārtelpas joslas, kas primāri paredzētas gājējiem un velobraucējiem.

Jaunas tramvaja līnijas izbūve (esošā maršruta pagarinājums) Dreiliņos plānota pa Dzelzavas ielu ar jauno galapunktu pie Juglas ielas, bet trolejbusu satiksmes maršrutu attīstība plānota pa Augusta Deglava ielu, Ēvalda Valtera un Dzelzavas ielu. Autobusu satiksmi iespējams organizēt pa visām detālplānojuma teritorijai piegulošajām ielām. Esošais autobusu galapunkts Dreiliņos – Ēvalda Valtera ielā sākotnējā projekta attīstības posmā (Ēvalda Valtera ielas izbūves 1.kārtā) tiek saglabāts. Tā kā tas ir izvietots uz plānotās apstādījumu joslas, kuras teritorija primāri attīstāma kā publiskā ārtelpas un apstādījumu teritorija, detālplānojuma risinājumi paredz tā likvidēšanu pēc jauna autobusu galapunkta izbūves.

Paplašinot detālplānojuma robežu, Ēvalda Valtera un Dzelzavas ielu krustojuma tuvumā ir noteikta papildus teritorija plānotai 110/20/10 kV elektroapgādes transformatoru apakšstacijas izbūvei un plānotai sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcijai un apkalpošanai.

Detālplānojuma pasūtītājs ir SIA „ Kaivas tirdzniecības centrs”, izstrādātājs  – SIA „Metrum”.

RD Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību vadītāja Marija Ābeltiņa

0 Patīk
1337 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts