Pamatinformācija par uzņēmējdarbības vidi apkopota vienviet

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments projekta „Baltijas jūras reģiona inovāciju atbalsta centrs” ietvaros ir laidis klajā bukletu angļu valodā par uzņēmējdarbības vidi un uzņēmējdarbības uzsākšanas nosacījumiem Rīgā („Market Access Guide Riga”). Buklets galvenokārt ir adresēts ārvalstu uzņēmējiem un investoriem ar mērķi reklamēt Rīgu kā uzņēmējdarbībai pievilcīgu vietu un sniegt praktisku informāciju par uzņēmējdarbības nosacījumiem Rīgā, tādejādi veicinot jaunu ārvalstu uzņēmumu dibināšanu vai to filiāļu atvēršanu Rīgā, kā arī sekmējot ārvalstu uzņēmumu sadarbību ar Latvijas uzņēmumiem.

Bukletā ir apkopota informācija, kas raksturo uzņēmējdarbības vidi Rīgā, tajā ir definēti galvenie uzņēmuma dibināšanas soļi un nosacījumi, apskatīti būtiskākie uzņēmējdarbības izmaksu rādītāji, kā arī sniegta informācija par nodokļiem, darbaspēka kvalifikāciju, pieejamo infrastruktūru, atbalsta programmām un citiem uzņēmējdarbībai būtiskiem faktoriem.

Tāpat bukletā ir raksturotas stratēģiski svarīgākās nozares un minētas prioritārās nozares, kurām ir iespējams attīstības potenciāls reģionā.

Bukletā ir atrodamas arī vairākas noderīgas saites uz informācijas avotiem internetā, kur var iegūt noderīgu papildu informāciju.

Bukleta elektroniskā versija ir pieejama projekta „Baltijas jūras reģiona inovāciju atbalsta centrs” mājas lapā www.basic-net.eu(tiešā saite – http://www.basic-net.eu/project-partner-form-riga-city-development-department-riga-has-prepared-brochure-market-access-guide )

Buklets ir iznācis projekta „Baltijas jūras reģiona inovāciju atbalsta centrs” ietvaros. Šī projekta mērķis ir uz inovācijām balstītas uzņēmējdarbības atbalsts Baltijas jūras reģionā. Projektā piedalās 10 valstis: Latvija, Lietuva, Igaunija, Vācija, Polija, Somija, Dānija, Zviedrija, Norvēģija un Krievija. Projekta galvenie uzdevumi ir uzņēmējdarbības atbalsts un apmācības, uzņēmumu sadarbības veidošana, inovāciju infrastruktūras pilnveidošana un sinhronizētu pakalpojumu un internacionalizācijas instrumentu izveidošana Baltijas jūras reģionam. Rīgas dome realizē šādas ar projekta mērķiem saistītās aktivitātes: tirgus piekļuves punktu izveide Rīgā, Rīgas uzņēmumu iesaiste inovāciju atbalsta pasākumos projekta partnerpilsētās, attīstības koncepcijas izstrāde zinātnes un tehnoloģiju parka izveidei Rīgā un citas aktivitātes. Turklāt Rīgas dome projektā ir par informāciju un komunikāciju atbildīgais partneris un nodrošina projekta informatīvo materiālu izstrādi, projekta mājas lapas izveidi un uzturēšanu, projekta publisko pasākumu. t.sk. semināru, izstāžu, konferenču organizēšanu un vizuālo materiālu izstrādi, projekta ziņu lapu izdošanu un citas projekta aktivitātes. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība INTERREG IV B Baltijas jūras reģiona programma. Projekta kopējais budžets 10 ES valstīm ir 2 754 255 eiro, no tiem uz Rīgas pilsētu attiecināmi – 160 945 eiro, kur ES līdzfinansējums ir 85% un Rīgas domes līdzfinansējums – 15%.

Vairāk par projektu – www.basic-net.eu

 

RD Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību vadītāja Marija Ābeltiņa
www.rdpad.lv
http://twitter.com/rdpad

0 Patīk
1362 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts