Rīgas dome uzsāk apmācību semināru ciklu

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments projekta „Rīgas domes kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības struktūrfondu jautājumos” ietvaros 21. oktobrī uzsāk sešu apmācību semināru ciklu 20 Rīgas domes darbiniekiem par Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu sagatavošanas un ieviešanas jautājumiem.

Pirmais seminārs, kurš notiks 21. oktobrī veltīts Rīgas pašvaldības vajadzībām un iespējām Eiropas Savienības struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu apguves jomā. Seminārā tiks sniegta informācija par esošo situāciju Rīgas pilsētas pašvaldībā Eiropas Savienības struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu piesaistes jomā, identificēti galvenie šķēršļi to apguvē, kā arī  aplūkotas Rīgas iespējas piesaistīt ārējo finansējumu šajā plānošanas periodā t.i. 2007.-2013. gados. Seminārā tiks analizēts Eiropas Savienības fondu finansētu projektu dzīves cikls, ietverot galvenos soļus projekta izstrādes un īstenošanas posmos.

Līdz 23. novembrim tiks organizēti vēl 5 semināri šādās tematikās:

  • tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde;
  • projekta budžeta plānošana un prasības izmaksu attiecināmībai;
  • projekta risku vadība, publicitātes prasības, kā arī prasības projekta dokumentācijai un lietvedības organizācijai;
  • juridiskie aspekti projekta sagatavošanā un īstenošanā, iepirkumu organizēšanas process.

Pamatojoties uz sešos semināros iegūtajām zināšanām un dalībnieku diskusijām par projektu izstrādes un ieviešanas procesiem Rīgas domē, tiks aktualizēta Projektu rokasgrāmata, kas ir noderīgs instruments tiem Rīgas pilsētas pašvaldības darbiniekiem, kuru kompetencē ir Eiropas Savienības struktūrfondu jautājumi. Aktualizētā Projektu rokasgrāmata tiks prezentēta noslēguma seminārā.

kajene

0 Patīk
1420 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts