RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 46 (11.11.2019.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas
priekšsēdētājs
V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un
apstādījumu nodaļas vadītāja
I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas
vadītāja
A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un
apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece
A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte M. Veinberga
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas juriskonsulte, eksperte S. Micēviča

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 9 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 17 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā būvniecības nolūkā;
 • 1 jautājums papildjautājumu sadaļā par administratīvajiem jautājumiem.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dzintara ielā 63 (109. grupa, 84. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.02.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dzintara ielā 63 (109. grupa, 84. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.02.2020.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dzintara ielā 63 (109. grupa, 84. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.02.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatvē 82 (82. grupa, 309. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.01.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē bez numura (82. grupa, 2552. grunts) un Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatves sarkanajās līnijās, kadastra apzīmējums 0100 082 9012, pie krustojuma ar Gaviezes ielu saistībā ar būvniecību

Nolemj:

            atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.01.2020.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Jūrkalnes ielā 46 (99. grupa, 174. grunts) un Rīgā, Jūrkalnes ielā 48B (99. grupa, 386. grunts; kadastra apzīmējums 0100 099 0385) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.01.2020.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Kanāla ielā 41 (128. grupa, 291. grunts)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Kanāla ielā 41 (128. grupa, 291. grunts).

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Annas Sakses ielā 21 (84. grupa, 2086. grunts) un Ezermalas ielā 27 (84. grupa, 2046. grunts) saistībā ar siltumtīklu pārbūvi

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.12.2019.

 

 1. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Juglas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 122 0009) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Juglas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 122 0009).

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Slokas ielā 49A (64. grupa, 69. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 lapegli ø 53 cm Rīgā, Slokas ielā 49A (64. grupa, 69. grunts);
 2. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:

1 kļavu ø 35/35 cm Rīgā, Slokas ielā 49A (64. grupa, 69. grunts);

 1. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielā 100 (63. grupa, 165. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.01.2020.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Darba ielā 8 (64. grupa, 345. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 60 cm Rīgā, Darba ielā 8 (64. grupa, 345. grunts);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 36 cm un 2 ozolus ø 30, 22 cm Rīgā, Darba ielā 8 (64. grupa, 345. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 400,68 EUR (četri simti euro, sešdesmit astoņi centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Kolkasraga ielā bez numura (56. grupa, 406. grunts) un Rīgā, Kolkasraga ielā bez numura (56. grupa, 245. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 6 kļavas ø 52, 52, 53, 53, 51, 52 cm un 1 apsi ø 41 cm Rīgā, Kolkasraga ielā bez numura (56. grupa, 245. grunts) un 1 vienkrāsas baltegli ø 43 cm, 1 liepu ø 47 cm un 1 ozolu ø 43 cm Rīgā, Kolkasraga ielā bez numura (56. grupa, 406. grunts);
 2. atļaut cirst 1 bērzu ø 45 cm, 14 kļavas ø 25, 26, 36, 44, 45/42, 46/27, 56, 82 cm, un 1 ozolu ø 56 cm Rīgā, Kolkasraga ielā bez numura (56. grupa, 245. grunts) un 2 tūjas ø 38, 31 cm, 1 lapegli ø 37 cm un 1 kļavu ø 27/24 cm Rīgā, Kolkasraga ielā bez numura (56. grupa, 406. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2702,32 EUR (divi tūkstoši septiņi simti divi euro, trīsdesmit divi centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Valtaiķu ielā bez numura (99. grupa, 2124. grunts), pie Valtaiķu ielas 30

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 78 cm Rīgā, Valtaiķu ielā bez numura (99. grupa, 2124. grunts), pie Valtaiķu ielas 30.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Brīvības ielā 182 (27. grupa, 8. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 120 cm Rīgā, Brīvības ielā 182 (27. grupa, 8. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 546,38 EUR (pieci simti četrdesmit seši euro, trīsdesmit astoņi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koku ciršanu Rīgā, Marijas ielā 6 (30. grupa, 82. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 20/14/11 cm, 1 skābardi ø 49 cm Rīgā, Marijas ielā 6 (30. grupa, 82. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 599,89EUR (pieci simti deviņdesmit deviņi euro, astoņdesmit deviņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Višķu ielā 2 k-1 (126. grupa, 66. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 49 cm Rīgā, Višķu iela 2 k-1 (126. grupa, 66. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 111,55 EUR (viens simts vienpadsmit euro, piecdesmit pieci centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Višķu ielā 2 k-1 (126. grupa, 66. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 54 cm Rīgā, Višķu iela 2 k-1 (126. grupa, 66. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 98,35 EUR (deviņdesmit astoņi euro, trīsdesmit pieci centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Nīcgales ielā 15 (70. grupa, 33. grunts) un par koka ciršanu Rīgā, Stirnu ielā 15 (70. grupa, 2022. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 4 vītolus ø 34/34, 24/20, 20/24, 80 cm Rīgā, Nīcgales ielā 15 (70. grupa, 33. grunts);
 2. atļaut cirst 1 kalstošu zeltzaru vītolu ø 32 cm Rīgā, Stirnu ielā 15 (70. grupa, 2022. grunts) Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei;
 3. pirms koka ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Pētersalas ielā 18B (12. grupa, 49. grunts) un Pētersalas ielā 18 (12. grupa, 122. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.02.2020.

 

 1. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Mastu ielā bez numura (12. grupa, 221. grunts), pie Mastu ielas 4

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Mastu ielā bez numura (12. grupa, 221. grunts), pie Mastu ielas 4.

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Hipokrāta ielā bez numura (122. grupa, 345. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst kokus Rīgā, Hipokrāta ielā bez numura (122. grupa, 345. grunts).

 

 1. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 324 (115. grupa, 133. grunts)

Nolemj:

            izbeigt administratīvo lietu par 1 kļavas ø 16 (celma caurmērs 21 cm), 1 ošlapu kļavas ø 34/32 cm un 1 liepas ø 48 cm ciršanu Rīgā, Brīvības gatvē 324 (115. grupa, 133. grunts).

 

 1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Jaunciema gatvē 61 (128. grupa, 113. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.02.2020.

 

 1. Par koka ciršanu Rīgā, Annas Sakses ielā 7 (84. grupa, 16. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 38 cm Rīgā, Annas Sakses ielā 7 (84. grupa, 16. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 173,02 EUR (viens simts septiņdesmit trīs euro, divi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

 1. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Anitas ielā 6 (113. grupa, 39. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 20.12.2019.

 

PAPILDUS JAUTĀJUMA IZSKATĪŠANA SAISTĪBĀ AR

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU

 

 1. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Hanzas ielā 14 (19. grupa, 2007. grunts, kadastra apzīmējums 0100 019 0139), zemesgabalā bez adreses (19. grupa, 162. grunts, kadastra apzīmējums 0100 019 0140), Hanzas ielā 10 (19. grupa, 2. grunts, kadastra apzīmējums 0100 019 0138) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 40 cm Rīgā, Hanzas ielā 14 (19. grupa, 2007. grunts, kadastra apzīmējums 0100 019 0139);
 2. atļaut cirst:
  • Rīgā, Hanzas ielā 14 (19. grupa, 2007. grunts, kadastra apzīmējums 0100 019 0139) 13 kļavas ø 40, 40, 40, 40, 20, 20, 20, 20, 20, 40, 30, 35, 20 cm, 6 vītolus ø 50, 40 (kalstošs), 70 (kalstošs), 70 (kalstošs), 40 (kalstošs), 30 (kalstošs) cm, 10 papeles ø 20, 25, 20, 70 (kalstoša), 30, 30, 20, 30, 25, 20 cm, 20 apses ø 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 40, 20, 20, 25, 25, 20, 20, 25, 20, 40 cm, 2 bērzus ø 40, 25 cm,
  • zemesgabalā bez adreses (19. grupa, 162. grunts, kadastra apzīmējums 0100 019 0140) 1 bērzu ø 30 cm, 1 ošlapu kļavu ø 30 cm, 1 kļavu ø 20 cm, 1 blīgznu ø 25 cm,
  • Hanzas ielā 10 (19. grupa, 2. grunts, kadastra apzīmējums 0100 019 0138) 1 kļavu ø 40 cm, 1 blīgznu ø 40 cm, 1 pīlādzi ø 25 cm, 3 bērzus ø 20, 40, 20 cm, 1 vītolu ø 40/40/40 cm, 8 baltalkšņus ø 30, 25, 20, 20, 20, 20, 20, 20 cm, 2 ošus ø 20, 20 cm, 9 papeles ø 35, 20, 25, 25, 45, 25, 20, 75, 75 cm pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas pilsētas būvvaldē;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 25496,29 EUR (divdesmit pieci tūkstoši četri simti deviņdesmit seši euro, divdesmit deviņi centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

PAPILDUS JAUTĀJUMA IZSKATĪŠANA SAISTĪBĀ AR

ADMINISTRATĪVO JAUTĀJUMU

 

 1. Par zvērināta advokāta [..] tiesībām pārstāvēt Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisiju administratīvajā lietā [..]

Nolemj:

            pilnvarot zvērinātu advokātu [..] pārstāvēt Komisiju, tajā skaitā, bet ne tikai, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, norakstus, piedalīties tiesu sēdēs, iesniegt pierādījumus, piedalīties to pārbaudīšanā, pieteikt lūgumus, pieteikumus un iesniegumus, dot mutvārdu un rakstiskus paskaidrojumus, izteikt argumentus un apsvērumus visos jautājumos, celt iebildumus pret visiem iesniegumiem, pieteikumiem, lūgumiem, apsvērumiem un argumentiem, Latvijas Republikas Administratīvās apgabaltiesas tiesvedībā esošajā administratīvajā lietā [..]

0 Patīk
532 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.