RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 20 (13.05.2019.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts V. Petrovs

Komisijas locekļi:

SIA “Rīgas meži” valdes loceklis U. Zommers
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas vadītāja A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja p.i. V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieka p.i. K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenās ainavu arhitektes p.i. D. Skrūzmane
Rīgas pilsētas būvvaldes Juridiskās nodaļas juriskonsulte, eksperte S. Micēviča

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpuma izskatīšana;
 • 6 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 13 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

 

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par koka patvaļīgu ciršanu Rīgā, Mazajā Kandavas ielā 6 (76. grupa, 183. grunts)

Nolemj:

uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu par 1 ozola ø 56 cm Rīgā, Mazajā Kandavas ielā 6 (76. grupa, 183. grunts) patvaļīgu ciršanu kopā 318,72 EUR (trīs simti astoņpadsmit euro, septiņdesmit divi centi).

 

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Mūkupurva ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 099 9004), pretī Mūkupurva ielai 1 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.06.2019.

 

2. Par koka ciršanu Rīgā, Stopiņu ielā 36D (71. grupa, 1126. grunts, kadastra apzīmējums 0100 071 1093) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 49 cm Rīgā, Stopiņu ielā 36D (71. grupa, 1126. grunts, kadastra apzīmējums 0100 071 1093) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 418,32 EUR (četri simti astoņpadsmit euro, trīsdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai arī paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

3. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu Rīgā, Jāņa Asara ielā 22 (36. grupa, 105. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 06.2019. līdz 09.07.2019. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 3 kļavu ø 21/22, 15 (celma caurmērs 20 cm), 25 cm, 1 bērza ø 24/27 cm, 1 asās egles ø 40 cm, 1 gobas ø 24 cm Rīgā, Jāņa Asara ielā 22 (36. grupa, 105. grunts) ciršanu;
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē līdz 06.2019. Ne vēlāk kā līdz 25.06.2019. iesniegt divpusēju planšeti Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas Austrumu izpilddirekcijā Rīgā, Daugavpils ielā 31;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 06.2019. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā (Rīgā, Jāņa Asara ielas pusē, pie Jāņa Asara ielas 22 ēkas fasādes vai vārtiem);
 4. pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.2019.

 

4. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Aglonas ielā 54 (78. grupa, 123. grunts, kadastra apzīmējums 0100 078 0456) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.05.2019.

 

5. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ulbrokas ielā 36 (92. grupa, 2497. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.06.2019.

 

6. Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 7. šķērslīnijā 3 (88. grupa, 112. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 7. šķērslīnijā 3 (88. grupa, 112. grunts).

 

7. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Meža prospektā 40 (94. grupa, 172. grunts) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 07.06.2019.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

 

1. Par koku ciršanu Rīgā, Asnu ielā bez numura (108. grupa, 2063. grunts) un Rīgā, Asnu ielā 6 (108. grupa, 165. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 47 cm Rīgā, Asnu ielā bez numura (108. grupa, 2063. grunts);
 2. atļaut cirst 4 bērzus ø 40, 37, 35, 29 cm Rīgā, Asnu ielā 6 (108. grupa, 165. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 375,17 EUR (trīs simti septiņdesmit pieci euro, septiņpadsmit centi);
 4. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

2. Par papildu informācijas pieprasīšanu par koka bojāšanu Rīgā, Lielupes ielā 14 (100. grupa, 4. grunts) un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.07.2019.

 

3. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielā 132 k-1 (77. grupa, 129. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.07.2019.

 

4. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Mežotnes ielas sarkanajās līnijās (75. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 075 0109), pretim Mežotnes ielai 8 un Rīgā, Tēriņu ielas sarkanajās līnijās (83. grupa, 280. grunts; kadastra apzīmējums 0100 083 9999), pie Robežu ielas 38

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par 1 kļavu ø 81 cm Rīgā, Mežotnes ielas sarkanajās līnijās (75. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 075 0109), pretim Mežotnes ielai 8 un 1 liepu ø 60 cm Rīgā, Tēriņu ielas sarkanajās līnijās (83. grupa, 280. grunts; kadastra apzīmējums 0100 083 9999), pie Robežu ielas 38.

 

5. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Indriķa ielā 8A (54. grupa, 55. grunts) un Rīgā, Biešu ielas sarkanajās līnijās (54. grupa, 9004. grunts)

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.07.2019.

 

6. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Vadakstes ielā 15 (74. grupa, 356. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.06.2019.

 

7. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Priedaines ielā 38 (99. grupa, 66. grunts)

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.06.2019.

 

8. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ļermontova ielā 1 (59. grupa, 67. grunts)

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.06.2019.

 

9. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Zaļenieku ielā 18 (79. grupa, 170. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.06.2019.

 

10. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Pakalnes ielā 1 (120. grupa, 5305. grunts)

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.07.2019.

 

11. Par koku ciršanu Rīgā, Jukuma Vācieša ielā 8C (121. grupa, 268. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kalstošas liepas ø 30, 29 cm Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei Rīgā, Jukuma Vācieša ielā 8C (121. grupa, 268. grunts);
 2. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

12. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Struktoru ielā bez numura (89. grupa, 2172. grunts), pie Struktoru ielas 4A

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.08.2019.

 

13. Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Burtnieku ielā 14 (116. grupa, 123. grunts)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamu koku (dižkoku) 1 bērzu ø 90 cm Rīgā, Burtnieku ielā 14 (116. grupa, 123. grunts).

 

14. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Viskaļu ielā 36 (85. grupa, 20. grunts, kadastra apzīmējums 0100 085 2158)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.06.2019.

 

15. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ostas prospektā 11 (95. grupa, 40. grunts), pie Meža prospekta 3

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.07.2019.

 

16. Par koku ciršanu Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 105 (24. grupa, 217. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 5 vītolus ø 22, 13 (celma caurmērs 20 cm), 15 (celma caurmērs 23 cm), 16 (celma caurmērs 22 cm), 8/10/15 (celma caurmērs 25 cm) cm Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 105 (24. grupa, 217. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 450,77 EUR (četri simti piecdesmit euro, septiņdesmit septiņi centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.
0 Patīk
322 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.