Sēdi vada:

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis 

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja       I.Kublicka
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas eksperteI. Kukule  
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte  
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte  
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieksA.Urtāns  

Protokolē:

Komisijas priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksO.Cvetkova 

Darba kārtībā:

 • 10 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 19 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā būvniecības nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Kooperatīva ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 093 0070) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 melnalksni ø 59 cm Rīgā, Kooperatīva ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 093 0070);
 2. Rīgā, Kooperatīva ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 093 0070) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Bātas ielā 4B (kadastra apzīmējums 0100 107 0294) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.01.2022.

1.2.3. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Nīcgales ielā 17A (kadastra apzīmējums 0100 070 2297) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 49 cm Rīgā, Nīcgales ielā 17A (kadastra apzīmējums 0100 070 2297);
 2. Rīgā, Nīcgales ielā 17A (kadastra apzīmējums 0100 070 2297) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.4. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Juglas ielā 95 (kadastra apzīmējums 0100 092 2010) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 092 2319) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst:
  1. 1 priedi ø 28 cm (plānā Nr. 008) Rīgā, Juglas ielā 95 (kadastra apzīmējums 0100 092 2010);
  1. 2 priedes ø 24 cm (plānā Nr. 015), 24/17 cm (plānā Nr. 010, 011) un 2 bērzus ø 22, 22 cm (plānā Nr. 012, 013) Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 092 2319);
  1. bērzu ø 25 cm (plānā Nr. 001) Rīgā, Juglas ielā 95 (kadastra apzīmējums 0100 092 2010);
  1. bērzu ø 20 cm (plānā Nr. 009) un 1 blīgznu ø 27/19/26/18/28/19 cm (plānā Nr. 014) Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 092 2319);
 • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.5. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 089 2018), Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 089 2019) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 089 2020) pie Raunas ielas 41B saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.01.2022.

1.2.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ulža ielā 21 (kadastra apzīmējums 0100 127 2030) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.02.2022.

1.2.7. § Par koku ciršanu Rīgā, Paula Lejiņa ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 093 0129), pie Paula Lejiņa ielas 3 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 45/27/35/40 cm un 1 kļavu ø 30 cm Rīgā, Paula Lejiņa ielā bez numura (kadastra apzīmējums 0100 093 0129), pie Paula Lejiņa ielas 3 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 758,11 EUR (septiņi simti piecdesmit astoņi euro, vienpadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.8. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Gregora ielā 13A (kadastra apzīmējums 0100 064 0110) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 68 cm Rīgā, Gregora ielā 13A (kadastra apzīmējums 0100 064 0110);
 2. 21 kļavu ø 75, 30, 46, 41, 53, 26, 37, 24, 42, 41, 29, 42, 44, 50, 38, 24, 34, 28, 43, 33, 60 cm Rīgā, Gregora ielā 13A (kadastra apzīmējums 0100 064 0110)pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.9. § Par papildus koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 093 0025), pie Jūrmalas gatves 72 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 kļavas ø 34, 19 (celma caurmērs 21), 33, 28 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 093 0025), pie Jūrmalas gatves 72 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1041,54 EUR (viens tūkstotis četrdesmit viens euro, piecdesmit četri centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.10. § Par koku ciršanu Rīgā, Krustpils ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 126 2129) pie Maskavas ielas 439A saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 41 papeles ø 41, 39, 48, 34 cm Rīgā, Krustpils ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 126 2129) pie Maskavas ielas 439A pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;

2.2.1. § Par koku ciršanu Rīgā, Balasta dambī 2 (kadastra apzīmējums 0100 062 0137) un

Rīgā, Balasta dambja sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 062 2125), starp Zundas kanālu un Balasta dambi 2 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. saistībā ar teritorijas labiekārtošanu Zunda kanālmalā:
  1. atļaut cirst 2 ošus ø 13/9 (celma caurmērs 21 cm), 15/17/20 cm, 1 ošlapu kļavu ø 43 cm un 3 kļavas ø 38/27, 35/34/29, 39/23 cm Rīgā, Balasta dambja sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 062 2125), starp Zundas kanālu un Balasta dambi 2 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
  1. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 6748,68 EUR (seši tūkstoši septiņi simti četrdesmit astoņi euro, sešdesmit astoņi centi);
  1. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
 2. saistībā ar objekta “Daudzfunkcionāls biroju centrs Preses nama kvartālā” būvniecību:
  1. atļaut cirst 39 liepas ø 20, 31, 33/33, 33, 34, 34, 34, 34, 35, 35, 36, 36, 38, 38, 39, 39, 40, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 42, 42, 42, 42, 43, 43, 43, 44, 44, 44, 45, 47, 47, 48, 49, 55 cm, 1 ozolu ø 29 cm 1 balto apsi ø 91 cm, 2 asās egles ø 23, 27 cm, 3 ošlapu kļavas ø 28, 28/29/23, 25/29 cm, 5 kļavas ø 39, 34, 37/29, 66, 25 cm, 7 bērzus ø 51, 37, 29/37, 21, 19 (celma caurmērs 22 cm), 41, 51 cm, 1 gobu ø 40/27 cm un 2 vītolus ø 32/60, 24/27/29/34/36/36/36 cm Balasta dambī 2 (kadastra apzīmējums 0100 062 0137) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
  1. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 49810,47 EUR (četrdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti desmit euro, četrdesmit septiņi centi);
  1. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Talsu ielā 25A (kadastra apzīmējums 0100 057 0218)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 42 cm Rīgā, Talsu ielā 25A (kadastra apzīmējums 0100 057 0218).

1.3.2. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Amālijas ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 058 0115)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Amālijas ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 058 0115).

1.3.3. § Par koka ciršanu Rīgā, Šampētera ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 081 0169, kadastra apzīmējums 0100 081 9003), pie Šampētera ielas 127

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 57 cm Rīgā, Šampētera ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 081 0169, kadastra apzīmējums 0100 081 9003), pie Šampētera ielas 127;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 259,53 EUR (divi simti piecdesmit deviņi euro, piecdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.4. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Nometņu ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 061 0112)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Nometņu ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 061 0112).

1.3.5. § Par koka ciršanu Rīgā, Altonavas ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 054 0186)

Nolemj:

 1. 1 kļavu ø 80 cm Rīgā, Altonavas ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 054 0186);

1.3.6. §Par koka ciršanu Rīgā, Vecauces ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 083 0042)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 63 cm Rīgā, Vecauces ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 083 0042);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 143,43 EUR (viens simts četrdesmit trīs euro, četrdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Līvciema ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 079 0231) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.01.2022.

1.3.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 32A (kadastra apzīmējums 0100 058 0090)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 28.01.2022.

1.3.9. § Par koka ciršanu Rīgā, Jaunciema gatvē 1 (kadastra apzīmējums 0100 128 2122)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 53 cm Rīgā, Jaunciema gatvē 1 (kadastra apzīmējums 0100 128 2122);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 241,32 EUR (divi simti viens euro, trīsdesmit divi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.10. § Par koka ciršanu Rīgā, Vējavas iela 28 (kadastra apzīmējums 0100 070 0740)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 63 cm Rīgā, Vējavas iela 28 (kadastra apzīmējums 0100 070 0740);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 143,43 EUR (viens simts četrdesmit trīs euro, četrdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Augstienes ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 127 2118)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 3 priedes ø 39, 46, 49 cm Rīgā, Augstienes ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 127 2118);
 2. atļaut cirst 6 priedes ø 32, 36, 46, 48, 50, 54 cm Rīgā, Augstienes ielā 30 (kadastra apzīmējums 0100 127 2118);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 804,77 EUR (astoņi simti četri euro, septiņdesmit septiņi centi);
 4. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par administratīvās lietas izbeigšanu par koka ciršanu Rīgā, Zemītes ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 075 0391)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koka ciršanu Rīgā, Zemītes ielā 7 (kadastra apzīmējums 0100 075 0391).

1.3.13. § Par koku ciršanu Rīgā, Mazjumpravas ielas teritorijā (kadastra apzīmējumu 0100 125 0269) pie Mazjumpravas ielas 20 saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. Rīgā, Mazjumpravas ielas teritorijā (kadastra apzīmējumu 0100 125 0269) pie Mazjumpravas ielas 20;

1.3.14. § Par koka ciršanu Rīgā, Eksporta ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 011 0003), pie Andrejostas ielas 3

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 osi ø 41/35 cm Rīgā, Eksporta ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 011 0003);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 865,10 EUR (astoņi simti sešdesmit pieci euro, desmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.15. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Mednieku ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 018 0088)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 ozolu ø 79 cm Rīgā, Mednieku ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 018 0088).

1.3.16. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Jaunciema 3. šķērslīnijā 5 (kadastra apzīmējums 0100 114 0063)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 2 priedes ø 63, 53 cm Rīgā, Jaunciema 3. šķērslīnijā 5 (kadastra apzīmējums 0100 114 0063).

1.3.17. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mazsalacas ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 120 0100)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.01.2022.

1.3.18. § Par koka ciršanu Rīgā, Siguldas prospektā 38 (kadastra apzīmējums 0100 094 0140)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 45 cm Rīgā, Siguldas prospektā 38 (kadastra apzīmējums 0100 094 0140);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 204,89 EUR (divi simti četri euro, astoņdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.19. § Par koku ciršanu Rīgā, Puikules ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 120 9018), pie Puikules ielas 20.

Nolemj:

 1. Rīgā, Puikules ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 120 9018), pie Puikules ielas 20;
0 Patīk
545 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.