Sēdi vada: 
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksM. Veinberga
  
Komisijas locekļi: 
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekteL. Tomiņa
 Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieka vietnieks projektēšanas jautājumos V. Bakanovs
Protokolē: 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes vadītāja palīdzeS. Erdmane

Darba kārtībā:

 • 14 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 24 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 064 0201), pie Elvīras ielas 1, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 30 cm Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 064 0201), pie Elvīras ielas 1;
 2. atļaut cirst 1 Holandes liepu ø 43 cm Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 064 0201), pie Elvīras ielas 1 pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 367,10 EUR (trīs simti sešdesmit septiņi euro, desmit centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mazajā Nometņu ielā 22A (kadastra apzīmējums 0100 056 2083), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 10.06.2022.

1.2.3. § Par koku ciršanu Rīgā, Pūces ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 071 0068) un atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Pūces ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 071 0068) un Rīgā, Purvciema ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 071 9999, kadastra apzīmējums 0100 071 9014), pie Pūces ielas 16, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst:
  1. 1 kļavu ø 53 cm Rīgā, Pūces ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 071 0068);
  1.  1 liepu ø 48 cm Rīgā, Purvciema ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 071 9999, kadastra apzīmējums 0100 071 9014), pie Pūces ielas 16
 2. atļaut cirst 2 liepas ø 38, 45 cm Rīgā, Pūces ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 071 0068), pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 708,59 EUR (septiņi simti astoņi euro, piecdesmit deviņi centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 128 2079), pie Jaunciema gatves 19, Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 070 0022; kadastra apzīmējums 0100 12 80247), pie Jaunciema gatves 19 un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (apzīmējums 0100 128 2030), pie Jaunciema gatves 19, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.07.2022.

1.2.5. § Par koku ciršanu Rīgā, Eiženijas ielā 9A (kadastra apzīmējums 0100 064 0421)

saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 kļavas ø 61, 43, 42 cm Rīgā, Eiženijas ielā 9A (kadastra apzīmējums 0100 064 0421) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1246,43 EUR (viens tūkstotis divi simti četrdesmit seši euro, četrdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.6. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koka ciršanu Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 99C (kadastra apzīmējums 0100 027 0024), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. no 24.05.2022. līdz 06.06.2022. rīkot publisko apspriešanu par 1 bērza ø 33 cm ciršanu Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 99C (kadastra apzīmējums 0100 027 0024);
 2. lūgt koka ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koka ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 18.05.2022. Ne vēlāk kā līdz 23.05.2022. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. lūgt koka ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 23.05.2022. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotā koka vai tā tuvumā;
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.07.2022.

1.2.7. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Satekles ielā 2D (kadastra apzīmējums 0100 031 0022) un Rīgā, Satekles ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 031 2004), saistībā ar būvniecību un par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu

Nolemj:

 1. no 31.05.2022. līdz 13.06.2022. rīkot publisko apspriešanu par 2 ošu ø 68, 40/37 cm ciršanu Rīgā, Satekles ielā 2D (kadastra apzīmējums 0100 031 0022) un par 2 kļavu ø 35/45, 26/38 cm un 1 liepas ø 47 cm ciršanu Rīgā, Satekles ielā 2 (kadastra apzīmējums 0100 031 2004);
 2. lūgt koku ciršanas ierosinātāju publiskās apspriešanas par koku ciršanu planšetes elektroniski (ne lielākas par 5 MB) iesniegt saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā līdz 25.05.2022. Ne vēlāk kā līdz 30.05.2022. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Amatu ielā 4, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā, Brīvības ielā 49;
 3. lūgt koku ciršanas ierosinātāju ne vēlāk kā līdz 30.05.2022. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.07.2022.

1.2.8. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Sitas ielā 26A (kadastra apzīmējums 0100 121 2077), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 zirgkastaņu ø 34 cm Rīgā, Sitas ielā 26A (kadastra apzīmējums 0100 121 2077).

1.2.9. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Zaķusalas krastmalā 13 (kadastra apzīmējums 0100 051 0161), Rīgā, Zaķusalas krastmalas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 051 0164), pie Zaķusalas krastmalas 13 un Rīgā, Zaķusalas krastmalas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 051 0165), pie Zaķusalas krastmalas 13, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.07.2022.

1.2.10. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Tējas ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 046 0077), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 33 cm Rīgā, Tējas ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 046 0077);
 2. Rīgā, Tējas ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 046 0077) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.11. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 113 2476), pie Trīsciema 2. līnijas 19 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 113 2476), pie Trīsciema 2. līnijas 19.

1.2.12. § Par koku ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 37 (kadastra apzīmējums 0100 087 0164) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 86, 48 cm, 1 kadiķi ø 26 cm, 1 ošlapu kļavu ø 33 cm, 1 vītolu ø 48 cm un 4 papeles ø 33, 52, 21, 43 cm Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 37 (kadastra apzīmējums 0100 087 0164) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2071,12 EUR (divi tūkstoši septiņdesmit viens euro, divpadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.13. § Par koku ciršanu Rīgā, Mazajā Ozolu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 017 0053) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 8 kļavas ø 43, 38, 52, 40, 21, 26, 24, 35 cm, 1 bērzu ø 43 cm, 3 blīgznas ø 33, 20/15/19, 30 cm un 2 apses ø 28, 15 cm Rīgā, Mazajā Ozolu ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 017 0053) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3069,12 EUR (trīs tūkstoši sešdesmit deviņi euro, divpadsmit centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.14. § Par koku ciršanu Rīgā, Bergenas ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 094 0282) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 7 priedes ø 48, 51, 37, 48, 21, 35, 38 cm un 1 egli ø 49 cm Rīgā, Bergenas ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 094 0282) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 2791,67 EUR (divi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viens euro, sešdesmit septiņi centi);
 3.  noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dzelzceļa ielā 14C (kadastra numurs 0100 074 0529, kadastra apzīmējums 0100 074 0480) un Rīgā, Ģimnastikas ielā 30A (kadastra apzīmējums 0100 074 2111)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 30.06.2022.

1.3.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Baložu ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 059 0143)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 01.07.2022.

1.3.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Graudu ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 107 0535, kadastra apzīmējums 0100 079 0065), pie Graudu ielas 22

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.07.2022.

1.3.4. § Par koka ciršanu Rīgā, Volguntes ielas sarkanajās līnijās (kadastra numurs 0100 076 9999, kadastra apzīmējums 0100 076 9004), pie Volguntes ielas 47A

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 vītolu ø 100 cm Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 076 9999, kadastra apzīmējums 0100 076 9004), pie Volguntes ielas 47A;
 2. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.5. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Tallinas ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 023 0130)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 66 cm Rīgā, Tallinas ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 023 0130).

1.3.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Bruņinieku ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 023 0110)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 24.06.2022.

1.3.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra numurs 0100 127 0562; kadastra apzīmējums 0100 127 0559), pie Rijas ielas 9

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 08.07.2022.

1.3.8. § Par koku ciršanu Rīgā, Lielvārdes ielā 141 (kadastra apzīmējums 0100 071 0188) un Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 071 2575), pie Lielvārdes ielas 141

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  1.  1 pīlādzi ø 17 (celma caurmērs 21 cm), 4 bērzus ø 28, 28, 18 (celma caurmērs 21 cm), 34 cm Rīgā, Lielvārdes ielā 141 (kadastra apzīmējums 0100 071 0188);
  1. 3 bērzus ø 24, 27, 40 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 071 2575), pie Lielvārdes ielas 141
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.9. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Dzirciema ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 064 2923), pie Dzirciema ielas 16

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 29.06.2022.

1.3.10. § Par koka ciršanu Rīgā, Dārza ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 064 9000), pretī Dārza ielai 18A

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 54 cm Rīgā, Dārza ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 064 9000), pretī Dārza ielai 18A;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 245,87 EUR (divi simti četrdesmit pieci euro, astoņdesmit septiņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par koku ciršanu Rīgā, Eiženijas ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 064 0420)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 kļavas ø 46, 38, 39 cm Rīgā, Eiženijas ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 064 0420);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 560,04 EUR (pieci simti sešdesmit euro, četri centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.12. § Par koka ciršanu Rīgā, Dārza ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 064 0277)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavas ø 83 cm Rīgā, Dārza ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 064 0277);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 377,91 EUR (trīs simti septiņdesmit septiņi euro, deviņdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.13. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 256 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 078 2172), Rīgā, Maskavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 078 0331), pie Maskavas ielas 256 k-1, saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 256 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 078 2172) un Rīgā, Maskavas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 078 0331), pie Maskavas ielas 256 k-1.

1.3.14. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Ludzas ielā 51 (kadastra apzīmējums 0100 045 0088), saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Ludzas ielā 51 (kadastra apzīmējums 0100 045 0088).

1.3.15. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Prūšu ielā 23B (kadastra apzīmējums 0100 078 2101), saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Prūšu ielā 23B (kadastra apzīmējums 0100 078 2101).

1.3.16. § Par koka ciršanu Rīgā, Nulpes ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 125 6490), saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 68 cm Rīgā, Nulpes ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 125 6490);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 123,85 EUR (viens simts divdesmit trīs euro, astoņdesmit pieci centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.17. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kalpaka bulvārī 12 (kadastra apzīmējums 0100 010 0136)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.07.2022.

1.3.18. § Par koka ciršanu Rīgā, Meža prospektā 58 (kadastra apzīmējums 0100 094 0163)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 priedi ø 50 cm Rīgā, Meža prospektā 58 (kadastra apzīmējums 0100 094 0163);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 227,66 EUR (divi simti divdesmit septiņi euro, sešdesmit seši centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.19. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Poruka ielā 7A (kadastra apzīmējums0100 094 0381)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 47 cm Rīgā, Poruka ielā 7A (kadastra apzīmējums 0100 094 0381).

1.3.20. § Par koku ciršanu Rīgā, Gaujas ielā 23 (kadastra apzīmējums 0100 087 0331), Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 087 0330) un Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 087 9999), pie Gaujas ielas 23

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  1. 3  bērzus ø 40, 44, 46 cm, 1 liepu ø 47 cm Rīgā, Gaujas iela 23 (kadastra apzīmējums 0100 087 0331);
  1. 1 liepu ø 46 cm Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 087 0330), pie Gaujas ielas 23;
  1. 1 bērzu ø 28 cm Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 087 9999), pie Gaujas ielas 23;
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.21. § Par koka ciršanu Rīgā, Atlantijas ielā 23 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 111 0424)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 45 cm Rīgā, Atlantijas ielā 23 k-1 (kadastra apzīmējums 0100 111 0424);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 20,49 EUR (divdesmit euro, četrdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.22. § Par atteikumu atļaut cirst koku Viestura prospektā 83 (kadastra apzīmējums 0100 095 2008)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 44 cm Rīgā, Viestura prospektā 83 (kadastra apzīmējums 0100 095 2008).

1.3.23. § Par koka ciršanu Rīgā, Airu ielā 86 (kadastra apzīmējums 0100 120 0274)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 50 cm Rīgā, Airu ielā 86 (kadastra apzīmējums 0100 120 0274);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 113,83 EUR (viens simts trīspadsmit euro, astoņdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.24. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Meža prospektā 52 (kadastra apzīmējums 0100 094 0166)

Nolemj:

atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 11.07.2022.

0 Patīk
322 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.