Sēdes norises laiks: 17.10.2018., 09:00

Sēdi vada:

Arhitektūras pārvaldes vadītāja V. Belerte

Būvvaldes padomes locekļi:

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu

nodaļas vadītāja

 

L. Sarma

Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas

vadītājas vietniece

K. Zīverte
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas

kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītājs

 

V. Brūzis

Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas

kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece

 

A. Maderniece

Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” direktors G. Princis
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta

Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja

I. Purmale

 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta

Pilsētvides attīstības pārvaldes

Vēsturiskā centra plānošanas nodaļas vadītāja

I. Staša – Šaršūne

Protokolē:

Arhitektūras pārvaldes vadītājas palīdze D. Siliņa

Piedalās:

Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas vadītāja M. Ābola
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā arhitekte N. Skane
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā arhitekte I. Šavraka
Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā arhitekte A. Kaķeševa
Arhitektūras pārvaldes Rīgas pilsētas  kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļas galvenā arhitekte A. Pumpure
Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas galvenā teritorijas plānotāja L. Beila

Nepiedalās:

Apstādījumu inspekcijas vadītāja I. Bernovska
Inženierbūvju nodaļas vadītāja I. Veļikanova

Darba kārtība:

    5 attīstības priekšlikumi;
nav jautājumu par izmaiņām būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu darba uzdevumos;
nav jautājumu par Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmuma maiņu;
nav jautājumu par publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu izvērtēšanu;
nav jautājumu par Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes noteikto ēku kultūrvēsturiskās vērtības līmeņu saskaņošanu;
1 jautājums par detālplānojuma izstrādi;
nav jautājumu par konkursa nolikumiem un konkursos iesniegtajiem arhitektūras priekšlikumiem;
nav būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumu;
nav citu jautājumu.

I Attīstības priekšlikumi

1. Daudzdzīvokļu mājas jaunbūve Slokas ielā 45 (64. grupa, 230. grunts).
Pasūtītājs: privātpersona
Projektētājs: SIA „Artzone Group”, arhitekts Artis Gedrovics
Lēmums:

 1. lūgt būvniecības ierosinātāju:

1.1. koriģēt būvniecības ieceri atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN) 275. un 314.  punktam;
1.2. pievienot vizualizācijas no Slokas ielas skatu punktiem, kā arī no Jūrmalas gatves un Kuldīgas ielas;
1.3. pamatot ēkas apdares materiāla izvēli atbilstoši Būvniecības likuma  4. panta pirmajā daļā noteiktajam;
1.4. pamatot ēkas izvietojumu zemesgabalā, t.sk. būvlaides palielināšanu;
1.5. pamatojoties uz Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”  38. punktu, 39.4.1. apakšpunktu, veikt analīzi par kvartāla robežās esošu būvapjomu proporcijām  un izvietojumu;
1.6. saņemt koku ciršanas atļauju;

 1. pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma (turpmāk – APL) 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu.

2. Dzīvojamās ēkas pārbūve Katoļu ielā 12 (39. grupa, 2006. grunts).
Pasūtītājs: SIA „Rozetta”
Projektētājs: SIA „Arhitektu Birojs Krasts”, R. Truševska
Lēmums:

1. lūgt būvniecības ierosinātāju:

1.1. koriģēt fasādes risinājumu atbilstoši apbūves analīzei;
1.2. veikt jaunu aprēķinu ēkas virszemes daļas kopējai platībai atbilstoši RTIAN 22. punktam, koriģējot ieceri atbilstoši jaunajam aprēķinam;
1.3. pamatojoties uz RTIAN 23. punktu, koriģēt ēkas lietošanas veida maiņu no triju vai vairāku dzīvokļu mājas uz divu dzīvokļu māju;

2. pamatojoties uz APL 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu.

3. Daudzdzīvokļu ēkas jaunbūve Miera ielā 107 (25. grupa; 155. grunts)
Pasūtītājs: SIA AURA M”
Projekta izstrādātājs: SIA FORMS”
Lēmums:
izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

4. Biroju ēkas jaunbūve Ieriķu ielā 7 (70. grupa, 2503. grunts).
Pasūtītājs: SIA SCANDINAVIAN WORLD”
Projekta izstrādātājs: SIA MARK ARHITEKTI”
Lēmums:

 1. lūgt būvniecības ierosinātāju koriģēt ieceri atbilstoši RTIAN 9. pielikuma „Apbūves aizsardzības teritorijas „VEF” rūpnieciskā apbūve” shēmai, nepārsniedzot maksimālo atļauto augstumu 16 m;
 2. pamatojoties uz APL 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu;
 3. pēc koriģēšanas izdot būvatļauju ar nosacījumiem.

5. Dzīvojamās ēkas pārbūve Vīlandes ielā 11 (11. grupa, 21. grunts)
Pasūtītājs: SIA  Vīlande”
Projekta izstrādātājs: SIA FORTYFOUR”
Lēmums:

 1. lūgt būvniecības ierosinātāju:
 • koriģēt pārbūvējamās ēkas jumta izbūvju risinājumus atbilstoši Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RVC AZ TIAN) 2. punkta un tā apakšpunktu prasībām, kā arī neveidot logus ēkas rizalītu antablimenta daļā;
 • samazināt autostāvvietu skaitu līdz RVC AZ TIAN 73. punktā un 82.1. apakšpunktā noteiktajam;
 • koriģēt jaunbūvējamās ēkas daļas galvenās dzegas augstumu atbilstoši RVC AZ TIAN 1. apakšpunktā noteiktajam;
 1. pamatojoties uz APL 64. panta otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu.

             II Izmaiņas būvatļauju nosacījumos un detālplānojumu
 darba uzdevumos

Jautājumu nav.

III Rīgas pilsētas būvvaldes padomes lēmumu maiņa

Jautājumu nav.

IV Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojuma izvērtēšana

Jautājumu nav.

V Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes
noteiktās kultūrvēsturiskās vērtības saskaņošana

Jautājumu nav.

VI Detālplānojumu izskatīšana

1. Detālplānojuma zemes vienībai Krasta ielā 33, Rīgā (043. grupa, 0161. grunts) nodošana publiskai apspriešanai.
Ierosinātājs: SIA ,,SUDRABSALA”
Izstrādātājs: SIA ,,METRUM”
Lēmums:

 1. lūgt detālplānojuma ierosinātāju iesniegt:

1.1. precizētu teritorijas atļautās izmantošanas plānu, detalizētāk iezīmējot potenciālas apbūves (ar attiecīgo stāvu skaitu) zonas vai detalizēt ar noteikumiem, ka tās nosākamas turpmāk pie projektēšanas vai precizējamas konkursa kārtībā, kā arī atstāt 9 m minimālo būvlaidi pret Krasta ielu atbilstoši ielas kategorijai, kā arī papildināt detālplānojuma paskaidrojuma rakstu un/vai apbūves noteikumus par virszemes apjomu būvlaides noteikšanu;
1.2. plānoto zemes virsmas atzīmi (apbūves atskaites augstumu), pret kuru nosaka ēku augstumus kopā ar šķērsprofilu no Krasta ielas līdz Daugavas krastam ar reālajām augstuma atzīmēm un plānotās apbūves apjomiem, t.sk. šķērsgriezumu ar pazemes/virszemes autostāvvietu izvietojumu būvapjomā attiecībā pret jaunbūvējamo ielu;
1.3. teritorijas siluetu no Daugavas puses uz šī brīža situāciju, iekļaujot plānošanas dokumentos noteikto augstumu un aktuālajās būvatļaujās noteiktos apjomus, tai skaitā plānoto Krasta ielas 99 apbūvi, un skatu perspektīvi no Krasta ielas virzienā uz centru;
1.4. detalizēt detālplānojuma apbūves noteikumos prettrokšņu pasākumus, kas risināmi teritorijas robežās.

2. pamatojoties uz APL 64. panta pirmo un otro daļu, pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu.

VII  Konkursu nolikumi un konkursos iesniegtie arhitektūras priekšlikumi

Jautājumu nav.

VIII Būvju fasāžu apgleznojumu priekšlikumi

Jautājumu nav.

IX Citi jautājumi

Jautājumu nav.

0 Patīk
321 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.