Noritēja izdevuma “Rīgas vēsturiskais centrs- UNESCO pasaules mantojuma vieta” prezentācijas pasākums un sabiedrības informēšanas pasākumu par Rīgas vēsturiskā centra jaunā plānošanas procesa uzsākšanu. “Domājot par nākotni, esam uzsākuši darbu pie vairāku pilsētas centra kompleksu jautājumu padziļinātas izstrādes jaunos attīstības plānošanas dokumentos, kas ir saistīti ar kvalitatīvas publiskās ārtelpas veidošanu, mājokļu funkcijas nostiprināšanu, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu […]

Lasīt vairāk

2018.gada 18.jūnijā plkst.15.00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, 5.stāvā notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti Eksportostas un tai piegulošās teritorijas lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtie institūciju atzinumi un priekšlikumi. Lokālplānojuma izstrādātājs SIA “Metrum”. Lokālplānojuma pasūtītājs Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. Lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana uzsākās 2018.gada 10.maijā un beigsies 7.jūnijā. […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts