Rīgas vēsturiskā centra jaunā plānošanas procesa uzsākšana

Noritēja izdevuma “Rīgas vēsturiskais centrs- UNESCO pasaules mantojuma vieta” prezentācijas pasākums un sabiedrības informēšanas pasākumu par Rīgas vēsturiskā centra jaunā plānošanas procesa uzsākšanu.

“Domājot par nākotni, esam uzsākuši darbu pie vairāku pilsētas centra kompleksu jautājumu padziļinātas izstrādes jaunos attīstības plānošanas dokumentos, kas ir saistīti ar kvalitatīvas publiskās ārtelpas veidošanu, mājokļu funkcijas nostiprināšanu, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un būs pamats integrētam RVC un tā aizsardzības zonas pārvaldības plānam. Šāda pieeja sekmēs pasaules nozīmes vērtību saglabāšanu un starptautisko saistību izpildi, ko esam kā valsts un tās galvaspilsēta uzņēmušies, pievienojoties UNESCO Konvencijai par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību, ” uzsver Rīgas domes pilsētas attīstības departamenta direktora p.i. Armands Krūze.

Jauna plānošanas dokumenta izstrādi Rīgas vēsturiskajam centram atbilstoši tā saglabāšanas un aizsardzības likuma grozījumiem un aktuālajām attīstības tendencēm iecerēts uzsākt pēc jaunā Rīgas teritorijas plānojuma apstiprināšanas, lai risinātu jautājumus, kas netika aplūkoti Rīgas teritorijas plānojuma izstrādē, kā arī izvērtētu šajā procesā saņemtos iedzīvotāju priekšlikumus par vēsturisko centru un līdzšinējo attīstības plānošanas dokumentu īstenošanas rezultātus.

Pirmie praktiskie sabiedrības iesaistīšanās pasākumi jaunajā plānošanas procesā notiks 12., 13. un 14. jūnijā. Lai piedalīšanās tajos būtu ērtāka ieinteresētajiem apkārtnes iedzīvotājiem, tiks organizēti trīs analogi diskusiju raundi dažādās vēsturiskā centra apkaimēs.

0 Patīk
2350 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts