Notiks sabiedrības informēšanas un iesaistes pasākumu cikls,   Rīgas vēsturiskā centra jauno plānošanas procesu uzsākot

Rīgas vēsturiskā centra jaunais plānošanas process aizsākas ar triju tematisko plānojumu izstrādi, kurā nozīmīga vieta paredzēta dialogam ar ieinteresētajiem vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas iedzīvotājiem un sabiedrības grupu pārstāvjiem.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments šī gada laikā organizē sabiedrības informēšanas pasākumu programmu, lai iedzīvotājus iesaistītu attīstības plānošanas aktivitātēs Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā, kurā paredzēti 6 pasākumi ar iedzīvotāju līdzdalību, kā arī 2 profesionāļu darba grupas un noslēguma sanāksme.

Pirmie praktiskie sabiedrības iesaistīšanās pasākumi notiks 12.jūnijā Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā, 13.jūnijā Rīgas Austrumu izpilddirekcijā un 14. jūnijā RTU Arhitektūras fakultātē. Tiek organizēti trīs analogi diskusiju raundi dažādās vēsturiskā centra apkaimēs (lūdzu skat. pievienotajā shēmā). Lai piedalīšanās pasākumos būtu ērtāka ieinteresētajiem centra un citu apkaimju iedzīvotājiem, tikšanās notiks pēc darba laika no plkst.18:00-20:00.

Izvēlies sev izdevīgāko tikšanās vietu un nāc!

Tikšanās sākumā tiks sniegta informācija par šajā gadā un turpmāk paredzētajiem plānošanas pasākumiem, kuros tiks iesaistīta sabiedrība. Interesenti tiks iepazīstināti ar veikto centra iedzīvotāju aptauju rezultātiem un  jau veikto pētījumu rezultātiem, kas kalpo par pamatu jauno attīstības plānošanas dokumentu izstrādei.

Pēc informatīvās daļas notiks diskusija par:

  • Rīgas vēsturiskā centra līdzšinējās attīstības dažādiem aspektiem iedzīvotāju vērtējumā,
  • aktuālajiem problēmjautājumiem, kuru risināšana iespējama teritorijas plānojumu izstrādes un īstenošanas procesā,
  • vēsturiskā centra nākotnes izaicinājumiem un iespējām, kā arī par sabiedrības līdzdalības iespēju pilnveidošanu.

Lai gūtu precīzāku informāciju par turpmāko plānošanas procesu, iespējams pieteikties uz Rīgas vēsturiskā centra sabiedrības iesaistes pasākumu jaunumiem, rakstot uz: sin@riga.lv.

Jau iepriekš ziņots, ka Rīgas dome 2017.gada nogalē pieņēma lēmumus par Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas Publiskās ārtelpas tematiskā plānojuma, Mājokļu attīstības tematiskā plānojuma un Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības tematiskā plānojuma izstrādi. Jauna plānošanas dokumenta izstrādi Rīgas vēsturiskajam centram atbilstoši tā saglabāšanas un aizsardzības likuma grozījumiem un aktuālajām attīstības tendencēm iecerēts uzsākt pēc jaunā Rīgas teritorijas plānojuma apstiprināšanas (2019./2020.gadā).

1 Patīk
3486 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts