Sabiedrība iesaistās Rīgas vēsturiskā centra plānošanas procesā

14.jūnijā noslēdzās pirmo triju sabiedrības iesaistes pasākumu cikls, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam uzsākot Rīgas vēsturiskā centra jauno plānošanas procesu. Trešā tikšanās ar iedzīvotājiem notika Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes telpās Ķīpsalā un noritēja ļoti ieinteresētā un konstruktīvā gaisotnē. Šīs diskusijas pamatā liela uzmanība tika pievērsta mobilitātes risinājumiem Rīgas centrā un dažādiem pilsētvides aspektiem, kas motivētu iedzīvotājus atgriezties un izdarīt izvēli dzīvot Rīgas centrā. Kā diskusijas laikā uzsvēra Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i. Armands Krūze “Ir trīs lietas, kas veicinās iedzīvotāju atgriešanos – zaļa un sakopta vide (kā labs piemērs, kas jau ir izdarīts – Grīziņkalna, Miera dārza, Ziedoņdārza teritorijas īstenotie revitalizācijas projekti,  pārvēršot to par iedzīvotājiem sakārtotu, publiski pieejamu kultūras un atpūtas telpu), otrs faktors – Rīgas vēsturiskais centrs kā UNESCO Pasaules mantojuma vieta, kas tiks saudzēta un nosargāta, to savukārt būtiski ietekmē trešais faktors – saskaņā ar Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam, nākotnē paredzēts atslogot Rīgas vēsturisko centru no kravas automašīnām un vieglo automašīnu tranzīta plūsmas.”

Sanāksmes apmeklēja gan aktīvākās Rīgas apkaimju biedrības, gan studenti, gan apvienības “Pilsēta cilvēkiem” aktīvisti un ieinteresētie Rīgas iedzīvotāji. Šo tikšanos mērķis bija jau laicīgi iepazīstināt sabiedrību ar plānošanas procesu, kas uzsāksies nākošajā gadā, bet jau šodien uzklausot viedokļus, vēlmes un priekšlikumus. Iepriekšējās sanāksmēs izskanēja jautājums par Senču ielas un Lielo kapu nākotni. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta p.i. Armands Krūze informēja, ka “Senču iela netiks paplašināta, Lielo kapu teritorija netiks aizskarta un kastaņu aleja Pērnavas ielā turpinās augt un zaļot arī turpmāk, jo Senču ielas brauktuvē kravas automašīnām paredzētā josla tiks atvēlēta tramvajam.”

Ik dienu pašvaldība, izmantojot dažādus komunikācijas veidus, nodrošina pastāvīgu sabiedrības (iedzīvotāju, to grupu, uzņēmēju, organizāciju pārstāvju) informēšanu par līdzdalības iespējām, par pilsētā notiekošo un plānoto. Regulāri notiek teritorijas attīstības plānošanas dokumentu, kā arī dažādu būvniecības ieceru publiskās apspriešanas pasākumi u.c. 2016. gadā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments organizēja trīs diskusiju ciklu par publiskās ārtelpas attīstības vīzijām Rīgas vēsturiskajā centrā, lai vēlāk, turpinot darbu pie publiskās ārtelpas attīstības vadlīniju izstrādes, izmantotu dalībnieku ierosinājumus, kā arī sekmētu ciešāku nākotnes sadarbību ar apkaimes iedzīvotājiem un jomas ekspertiem.

Pašvaldība uzskata, ka sadarbība ar Rīgas vēsturiskā centra teritorijas iedzīvotājiem veicinās ieinteresētību savas apkārtnes sakārtošanā un kultūrvēsturiskās vides saglabāšanā. Ir būtiski veicināt sabiedrības vēlmi iesaistīties procesos, līdzdarboties un veidot pilsonisko apziņu ģimenēs jau skolas vecumā, piemēram, organizējot tematiskus projektus un konkursus. Kā piemēram – Rīgas domes pilsētas attīstības departamenta organizētais zīmējumu un eseju konkurss “Mana apkaime. Manas apkaimes stāsts.”, Rīgas klasiskās ģimnāzijas mikroprojektu sērija par Vecrīgu, Rīgas vēsturiskajam centram veltīti projekti: “Hanzas savienība”, “Vecrīga – tūrisma centrs”, “Rīgas atslēgas”, “Jūgendstils” u.c.

Rudenī paredzēti vēl vismaz 3 pasākumi ar iedzīvotāju līdzdalību, lai iedzīvotājus iesaistītu attīstības plānošanas aktivitātēs Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānošanā.

Informējam, ka Rīgas dome 2017.gada nogalē pieņēma lēmumus par Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas Publiskās ārtelpas tematiskā plānojuma, Mājokļu attīstības tematiskā plānojuma un Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības tematiskā plānojuma izstrādi. Jauna plānošanas dokumenta izstrādi Rīgas vēsturiskajam centram atbilstoši tā saglabāšanas un aizsardzības likuma grozījumiem un aktuālajām attīstības tendencēm iecerēts uzsākt pēc jaunā Rīgas teritorijas plānojuma apstiprināšanas (2019./2020.gadā).

Lai gūtu precīzāku informāciju par turpmāko plānošanas procesu, iespējams pieteikties uz Rīgas vēsturiskā centra sabiedrības iesaistes pasākumu jaunumiem, rakstot uz: sin@riga.lv.

 
0 Patīk
2033 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts