Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma Nr.RI18SI0047 rezultātā ir pieņēmusi lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “Mūkusalas biznesa centrs” ierosinātajai darbībai – daudzstāvu auto transportlīdzekļu novietnes būvniecībai – Rīgā, Mūkusalas ielā b/n, kadastra Nr. 0100 050 0010.

Lasīt vairāk

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments aicina uzņēmējus un pašvaldības pieteikties dalībai starptautiskajā nekustamā īpašuma un investīciju forumā “MIPIM 2019”, kas norisināsies Francijā, Kannās, 2019.gada 12.-15.martā. Šis forums būs īpaši nozīmīgs ar to, ka tas notiks jau 30.reizi! “MIPIM” tiek uzskatīts par lielāko un reprezentablāko investīciju forumu pasaulē, kura laikā tiek akcentēti svarīgākie notikumi nekustamo īpašumu, […]

Lasīt vairāk

Rīgas dome 19.06.2018. ir pieņēmusi lēmumu Nr.1335 “Par Rīgas domes 07.06.2011. lēmuma Nr.3288 “Par zemesgabalu Kaivas ielā bez numura (kadastra Nr.01000922159 un Nr.01000922529) detālplānojuma apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu” un izdoti 19.06.2018. Saistošie noteikumi Nr.42 “Par Rīgas domes 2011.gada 7.jūnija saistošo noteikumu Nr.133 “Zemesgabalu Kaivas ielā bez numura (kadastra Nr.01000922159 un Nr.01000922529) izmantošanas un apbūves […]

Lasīt vairāk

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma Nr.RI18SI0049 rezultātā ir pieņēmusi lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “AUGEO GROUP” ierosinātajai darbībai – sporta kompleksa būvniecībai Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā 31, Rīgā.

Lasīt vairāk

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma Nr.RI18SI0048 rezultātā ir lēmusi piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru izmaiņām SIA “KRONOSPAN Riga” piesārņojošā darbībā Daugavgrīvas šosejā 7, 7B, Rīgā,  kadastra Nr.0100 097 0101, 0100 097 2093.

Lasīt vairāk

19.06.2018. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1334 “Par zemesgabalu Krišjāņa Valdemāra ielā bez numura, Daugavgrīvas ielā 8, Daugavgrīvas ielā 10 un Kalnciema ielā 3 lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”. Lokālplānojuma mērķis ir grozīt Rīgas teritorijas plānojumu 2006.–2018.gadam un radīt priekšnoteikumus uzņēmējdarbības nodrošināšanai, kas paredz biroju un tirdzniecības un pakalpojumu kompleksa izbūvi lokālplānojuma teritorijā. Lokālplānojuma ierosinātāji […]

Lasīt vairāk

19.06.2018. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.1333 “Par teritorijas starp Kalnciema ielu, Grenču ielu, Mūkupurva ielu un Jūrkalnes ielu lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 19.06.2018. saistošie noteikumi Nr.41 “Teritorijas starp Kalnciema ielu, Grenču ielu, Mūkupurva ielu un Jūrkalnes ielu izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”. Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā […]

Lasīt vairāk

14.jūnijā noslēdzās pirmo triju sabiedrības iesaistes pasākumu cikls, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam uzsākot Rīgas vēsturiskā centra jauno plānošanas procesu. Trešā tikšanās ar iedzīvotājiem notika Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes telpās Ķīpsalā un noritēja ļoti ieinteresētā un konstruktīvā gaisotnē. Šīs diskusijas pamatā liela uzmanība tika pievērsta mobilitātes risinājumiem Rīgas centrā un dažādiem pilsētvides aspektiem, kas […]

Lasīt vairāk

Rīgas vēsturiskā centra jaunais plānošanas process aizsākas ar triju tematisko plānojumu izstrādi, kurā nozīmīga vieta paredzēta dialogam ar ieinteresētajiem vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas iedzīvotājiem un sabiedrības grupu pārstāvjiem. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments šī gada laikā organizē sabiedrības informēšanas pasākumu programmu, lai iedzīvotājus iesaistītu attīstības plānošanas aktivitātēs Rīgas vēsturiskā centra un tā […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts