Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma Nr.RI20SI0048 rezultātā ir pieņēmusi lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra paredzētajai darbībai – žoga izbūvei Dzintara ielā 63 (kadastra Nr. 0100 109 2016, 0100 109 0084), Rīgā. Detalizētāka informācija Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides […]

Lasīt vairāk

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde informē, ka tiek veikts sākotnējais IVN fiziskas personasparedzētajai darbībai – daudzstāvu dzīvojamo māju būvniecībai Mazā Juglas ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 123 0387), Mazā Juglas ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 123 0388), Mazā Juglas ielā 16 (kadastra apzīmējums 0100 123 0389), Mazā Juglas ielā 22 (kadastra apzīmējums 0100 […]

Lasīt vairāk

19.06.2020. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.422 „Par zemesgabala Tumes ielā 25 lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma2006.–2018. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”. Lokālplānojuma mērķis ir attīstīt daudzstāvu dzīvojamo apbūvi ar atļauto stāvu skaitu 6 stāvi, tai atbilstošu infrastruktūras izveidi un teritorijas labiekārtošanu. Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “Bonava Latvija”. Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA „Grupa93”. Lēmums Darba uzdevums Lokālplānojuma robeža

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts