Par zemesgabala Tumes ielā 25 lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu

19.06.2020. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.422 „Par zemesgabala Tumes ielā 25 lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma
2006.–2018. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”.

Lokālplānojuma mērķis ir attīstīt daudzstāvu dzīvojamo apbūvi ar atļauto stāvu skaitu 6 stāvi, tai atbilstošu infrastruktūras izveidi un teritorijas labiekārtošanu.

Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “Bonava Latvija”.

Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA „Grupa93”.

Lēmums

Darba uzdevums

Lokālplānojuma robeža

0 Patīk
223 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts