Paziņojums par zemesgabala Kadagas ielā 3 lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas sanāksmi

Šodien, 18.06.2020. plkst.17.00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1 notiks publiskās apspriešanas sanāksme, kurai iespējams sekot līdzi arī tiešraidē Rīgas pašvaldības mājaslapā www.riga.lv https://pasvaldiba.riga.lv/LV/Channels/Riga_Municipality/Online_sarunas/default.htm

Lokālplānojums publiskajai apspriešanai ir nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 08.05.2020. lēmumu Nr.261 “Par zemesgabala Kadagas ielā 3 lokālplānojuma redakcijas pilnveidošanu un pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Izstrādātājs:

SIA “Knokk Knokk”, Mēness ielā 4, Rīgā, LV-1013, tālrunis 26435952.

Pasūtītājs:

SIA “Loras nami”, Brīvības gatvē 402C, Rīgā, LV-1024, tālrunis 67819080.

Publiskā apspriešana norisināsies no 01.06.2020. līdz 03.07.2020.*

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem līdz 03.07.2020.* var iepazīties:

  • interneta portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_17373;
  • Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība;
  • klātienē, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kungu ielā 7/9
    pirmdienās no 8.30 līdz 18.00;
    otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8.15 līdz 17.00;
    piektdienās no 8.15 līdz 16.00.

Viedokli un priekšlikumus līdz 03.07.2020.* var izteikt elektroniski  portālā geolatvija.lv/geo/tapis3#document_17373.

Rakstiski priekšlikumi līdz 03.07.2020. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Jautājumu, neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni 67012847.

*atbilstoši likuma “Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar COVID-19 izplatību” 39.panta otrajai daļai publiskās apspriešanas termiņš var tikt pagarināts.

0 Patīk
198 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts