RĪGAS DOMES
APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJAS SĒDE NR. 43 (22.10.2018.)

Sēdi vada:

Rīgas domes deputāts, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas
priekšsēdētājs
V. Stepaņenko

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes priekšniece E. Piņķe
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un
apstādījumu nodaļas vadītāja
I. Kublicka
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides uzraudzības nodaļas
vadītāja
A. Dubava
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un
apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimniece
A. Vītola
Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja vietnieks V. Freimanis
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas galvenā ainavu arhitekte L. Tomiņa
Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļas
vadītāja vietnieka p.i.
K. Zīverte
Rīgas pilsētas būvvaldes Inženierbūvju nodaļas vadītājas p.i. O. Šutenkova

Protokolē:

Rīgas pilsētas būvvaldes Apstādījumu inspekcijas vadītāja palīdze, Komisijas sekretāre K. Smutova

Darba kārtībā:

 • 1 pārkāpumu izskatīšana;
 • 10 jautājumu izskatīšana par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 17 jautājumu izskatīšana par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā.

PĀRKĀPUMU IZSKATĪŠANA

1. Par koka bojāšanu un par koka ciršanu Rīgā, Prūšu ielā 2B (78. grupa, 407. grunts)

Nolemj:

 1. uzlikt par pienākumu [..] apmaksāt zaudējumu atlīdzību par Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājama koka (datubāzē Nr. 0833) 1 sarkanā ozola ø 58 cm bojāšanu līdz augtspējas zudumam Rīgā, Prūšu ielā 2B (78. grupa, 407. grunts) 12900,00EUR (divpadsmit tūkstoši deviņi simti euro, nulle centi);
 2. atļaut cirst Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamo koku (datubāzē Nr. 0833) 1 sarkano ozolu ø 58 cm Rīgā, Prūšu ielā 2B (78. grupa, 407. grunts);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.  Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Daugavgrīvas ielā 28 (61. grupa, 44. grunts) saistībā ar bērnu rotaļu laukuma izbūvi

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 20 cm Rīgā, Daugavgrīvas ielā 28 (61. grupa, 44. grunts);
 2. atļaut cirst 2 papeles ø 26, 33 cm un 1 kļavu ø 24 cm Rīgā, Daugavgrīvas ielā 28 (61. grupa, 44. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 406,37 EUR (četri simti seši euro, trīsdesmit septiņi centi);
 4. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

2. Par koku ciršanu Rīgā, Trīsstūra ielā 2A (80. grupa, 2192. grunts) saistībā ar mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 29 bērzus ø 19 (celma caurmērs 27 cm), 20, 23, 24, 26, 27, 28, 28, 28, 29, 30, 30, 31, 32, 32, 32, 33, 33, 33, 34, 34, 35, 35, 37, 37, 42, 43, 50, 23/31 cm, 1 kļavu ø 16 cm (celma caurmērs 20 cm), 2 pīlādžus ø 15 (celma caurmērs 23 cm), 20 cm Rīgā, Trīsstūra ielā 2A (grupa, 2192. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 4294,22 EUR (četri tūkstoši divi simti deviņdesmit četri euro, divdesmit divi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

3. Par koku ciršanu Rīgā, Šampētera ielā 2 (76. grupa, 184. grunts) un Rīgā, Aizputes ielā 2 (76. grupa, 2155. grunts) saistībā ar ražošanas un noliktavu ēku pārbūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama:
  • 12 liepas ø 47, 54, 55, 32/34, 35, 27, 27, 29, 30, 46, 28 (stumbrs ar mizas bojājumiem), 35/38 cm 1 rietumu tūju ø 10/11/17 cm (celma caurmērs 25 cm), 2 bērzus ø 46, 46 cm, 2 ogābeles ø 11/13 (celma caurmērs 27 cm), 20 cm, 1 ozolu ø 40 cm, 1 kalstošu pīlādzi ø 18 cm (celma caurmērs 21 cm) un 1 osi ø 36 cm, Rīgā, Šampētera ielā 2 (76. grupa, 184. grunts);
  • 1 ošlapu kļavu ø 20 cm, 1 blīgznu ø 34 cm, 1 ozolu ø 52 cm un 1 kļavu ø 36 cm Rīgā, Aizputes ielā 2 (76. grupa, 2155. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 7724,49 EUR (septiņi tūkstoši septiņi simti divdesmit četri euro, četrdesmit deviņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

4. Par koku ciršanu Rīgā, Bērzaunes ielā 3B (70. grupa, 2404. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 3 kļavas ø 13/8 (celma caurmērs 21 cm), 61, 71 cm Rīgā, Bērzaunes ielā 3B (70. grupa, 2404. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 1306,19 EUR (viens tūkstotis trīs simti seši euro, deviņpadsmit centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

5. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Stirnu ielā bez numura (71. grupa, 403. grunts) un Rīgā, Viršu ielā 6B (71. grupa, 417. grunts; kadastra apzīmējums 0100 071 0416), pie Purvciema ielas 38 saistībā ar Rīgas Klasiskās ģimnāzijas mācību korpusa piebūvi

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.12.2018.

 

6. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koku ciršanu saistībā ar esošo ēku un pamatu nojaukšanu un daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku kompleksa būvniecību Rīgā, Turaidas ielā 4 (70. grupa, 26. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.12.2018.

 

7. Par koku ciršanu Rīgā, Antonijas ielā 21 (19. grupa, 2000. grunts) saistībā ar būvprojekta “Biroju ēku jaunbūves Antonijas ielā 17 un 21, Rīgā” attīstību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 liepas ø 22, 24 cm Rīgā, Antonijas ielā 21 (19. grupa, 2000. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 981,78 EUR (deviņi simti astoņdesmit viens euro, septiņdesmit astoņi centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

8. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dzintara ielā 63 (109. grupa, 84. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.12.2018.

 

9. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Dzintara ielā 63 (109. grupa, 84. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.12.2018.

 

10. Par koku ciršanu Rīgā, Ruses ielā 22 (93. grupa, 2101. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 0543) saistībā ar Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas mācību korpusa piebūvi

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 asās egles ø 15 (celma caurmērs 20 cm), 11/10 (celma caurmērs 21 cm), 17 (celma caurmērs 25 cm), 20 cm, 1 kļavu ø 30 cm Rīgā, Ruses ielā 22 (93. grupa, 2101. grunts; kadastra apzīmējums 0100 093 0543) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 879,33 EUR (astoņi simti septiņdesmit deviņi euro, trīsdesmit trīs centi);
 3. zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu samaksāt līdz izdarīta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

 

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa atkārtotu pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Atgāzenes ielā 18 (74. grupa, 133. grunts)

Nolemj:

            atkārtoti pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.11.2018.

 

2. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Hāpsalas ielā 16 (15. grupa, 68. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.11.2018.

 

3. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Siguldas prospektā 4 (94. grupa, 110. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.11.2018.

 

4. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Pils ielā 5 (8. grupa, 4. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.12.2018.

 

5. Par papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Aglonas ielā 4A (78. grupa, 225. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.12.2018.

 

6. Par koka ciršanu Rīgā, Raunas ielā 41B (89. grupa, 639. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 65 cm Rīgā, Raunas ielā 41B (89. grupa, 639. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 295,92 EUR (divi simti deviņdesmit pieci euro, deviņdesmit divi centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

7. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 091 9011, Pakalniešu ielas sarkanajās līnijās, pie Pakalniešu ielas 24

Nolemj:

            pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 21.12.2018.

 

8. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra Nr. 0100 024 0273, kadastra apzīmējuma Nr. 0100 024 0271, pie Skanstes ielas 33

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.12.2018.

 

9. Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, zemesgabalā ar kadastra apzīmējuma Nr. 0100 084 0039, Lībekas ielas sarkanajās līnijās, pie Annas Sakses ielas 6

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.12.2018.

 

10. Par koka ciršanu Rīgā, Vīksnes ielā 27 (117. grupa, 238. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 bērzu ø 49 cm Rīgā, Vīksnes ielā 27 (117. grupa, 238. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 111,55EUR (viens simts vienpadsmit euro, piecdesmit pieci centi);
 3. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

11. Par administratīvās lietas izbeigšanu par koku ciršanu Rīgā, Lielajā ielā 22 (102. grupa, 29. grunts)

Nolemj:

izbeigt administratīvo lietu par koku ciršanu Rīgā, Lielajā ielā 22 (102. grupa, 29. grunts).

 

12. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Dignājas ielā 1A (52. grupa, 2030. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 36 cm Rīgā, Dignājas ielā 1A (52. grupa, 2030. grunts);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 25 cm Rīgā, Dignājas ielā 1A (52. grupa, 2030. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 113,83EUR (viens simts trīspadsmit euro, astoņdesmit trīs centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

13. Par koku ciršanu Rīgā, Cēres ielā 90 (106. grupa, 241. grunts) un Cēres ielas sarkanajās līnijās (106. grupa, 760. grunts; kadastra apzīmējums 0100 106 9016)

Nolemj:

 1. atļaut cirst:
  • 1 kalstošu bērzu ø 71 cm Rīgā, Cēres ielā 90 (106. grupa, 241. grunts);
  • 1 bērzu ø 35 cm Rīgā, Cēres ielas sarkanajās līnijās (106. grupa, 760. grunts; kadastra apzīmējums 0100 106 9016);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 112,01EUR (viens simts divpadsmit euro, viens cents);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

14. Par koku ciršanu Rīgā, Misas ielā 30 (79. grupa, 300. grunts)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kalstošu lapegli ø 31 cm un 1 kalstošu priedi ø 30 cm Rīgā, Misas ielā 30 (79. grupa, 300. grunts);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 55,55EUR (piecdesmit pieci euro, piecdesmit pieci centi);
 3. pirms koku ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

15. Par atteikumu atļaut cirst koku un par koka ciršanu Rīgā, Bramberģes ielā 30A (106. grupa, 2079. grunts)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 kļavu ø 50 cm Rīgā, Bramberģes ielā 30A (106. grupa, 2079. grunts);
 2. atļaut cirst 1 kļavu ø 56 cm Rīgā, Bramberģes ielā 30A (106. grupa, 2079. grunts);
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 254,98EUR (divi simti piecdesmit četri euro, deviņdesmit astoņi centi);
 4. pirms koka ciršanas samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

16. Par atteikumu atļaut cirst kokus Volguntes ielas sarkanajās līnijās (76. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 076 9004), Biķernieku ielas sarkanajās līnijās (89. grupa, 9001. grunts), un par koku ciršanu Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (82. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 9006), Buļļu ielas sarkanajās līnijās (63. grupa, 71. grunts; kadastra apzīmējums 0100 066 9004), Lielvārdes ielas sarkanajās līnijās (116. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 116 0030), Lielvārdes ielas sarkanajās līnijās (115. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 115 0271) un Pļavas ielas sarkanajās līnijās (37. grupa, 146. grunts; kadastra apzīmējums 0100 037 2033)

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst:
  • 1 kļavu ø 80 cm Rīgā, Volguntes ielas sarkanajās līnijās (76. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 076 9004), pie Apuzes ielas 7;
  • 1 ošlapu kļavu ø 58/58 cm Rīgā, Biķernieku ielas sarkanajās līnijās (89. grupa, 9001. grunts), pie Biķernieku ielas 44
 2. atļaut cirst Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldei:
  • 1 kalstošu melnalksni ø 40/61 cm un 1 zirgkastaņu ø 65 cm Rīgā, Jūrmalas gatves sarkanajās līnijās (82. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 082 9006), pie Jūrmalas gatves 115;
  • 1 kļavu ø 83 cm Rīgā, Buļļu ielas sarkanajās līnijās (63. grupa, 71. grunts; kadastra apzīmējums 0100 066 0004), pie Buļļu ielas 8;
  • 2 bērzus ø 37, 37 cm Rīgā, Lielvārdes ielas sarkanajās līnijās (116. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 116 0030);
  • 3 bērzus ø 43, 41, 36 cm Rīgā, Lielvārdes ielas sarkanajās līnijās (115. grupa, 9999. grunts; kadastra apzīmējums 0100 115 0271);
  • 1 liepu ø 44 cm Rīgā, Pļavas ielas sarkanajās līnijās (37. grupa, 146. grunts; kadastra apzīmējums 0100 037 2033), pie Matīsa ielas 99.
 3. pirms koku ciršanas saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

 

17. Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kolkasraga ielā bez numura (56. grupa, 245. grunts)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.11.2018.

0 Patīk
439 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.