Sēdi vada:  
Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētāja p.i., Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītājaE. Sakse 
   
Komisijas locekļi:   
Komisijas priekšsēdētāja vietnieces, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenās ainavu arhitektes p.i., Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas galvenā ainavu arhitekteI. Avdeviča 
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājaI. Kublicka 
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas galvenā speciāliste-mežsaimnieceA. Vītola 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas galvenā inženiereI. Bērziņa 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte 
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte 
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieka vietnieks projektēšanas jautājumos  V. Bakanovs 
SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” ainavu arhitekte  L. Tomiņa   
Protokolē:   
Komisijas sekretāres p.i., Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes galvenā speciālisteO. Cvetkova 

Darba kārtībā:

 • 14 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 14 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 2 jautājumi par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Zolitūdes ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 082 0241), un par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 082 0618), pie Zolitūdes ielas 26, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par 1 kļavas ø 41 cm, 1 melnalkšņa ø 48/49 cm stumbra ø 49 cm un 1 vītola ø 106 cm ciršanu Rīgā, Zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 082 0618), pie Zolitūdes ielas 26;
 2. atteikt atļaut cirst 4 kļavas ø 80, 40, 84, 64 cm, 2 melnalkšņus ø 19 (celma caurmērs 27 cm), 42/46/40 cm, 1 gobu ø 24 cm un 5 blīgznas ø 30/29/43, 13/10 (celma caurmērs 24 cm), 27, 20, 20 cm Rīgā, Zolitūdes ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 082 0241);
 3. 3 ievas ø 28, 15 (celma caurmērs 20 cm), 20 cm, 1 kļavu ø 65 cm un 1 blīgznu ø 44 cm Rīgā, Zolitūdes ielā 26 (kadastra apzīmējums 0100 082 0241) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.2. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Buru ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 050 0042), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 vītolu ø 15/15 cm (celma caurmērs 23 cm) Rīgā, Buru ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 050 0042);
 2. 1 zirgkastaņu ø 39/33/44 cm, 3 bērzus ø 20, 28, 33 cm, 1 pīlādzi ø 23 cm Rīgā, Buru ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 050 0042) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 3585,64 EUR (trīs tūkstoši pieci simti astoņdesmit pieci euro, sešdesmit četri centi);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Pilsoņu ielā 13 (kadastra apzīmējums 0100 056 0115), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.09.2022.

1.2.4. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 43 (kadastra apzīmējums 0100 055 0054), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.08.2022.

1.2.5. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Ūpju ielā 12 (kadastra apzīmējums 0100 119 0040), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.08.2022.

1.2.6. § Par publiskās apspriešanas rīkošanu par koku ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielā 76 (kadastra apzīmējums 0100 031 0037) saistībā ar būvniecību, un par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu

Nolemj:

 1. 02.08.2022. līdz 15.08.2022. rīkot publisko apspriešanu par 7 Pensilvānijas ošu ø 35, 41, 42, 43, 48, 52, 55 cm, 1 Kanādas papeles ø 45/16/9/16/33/53/52/8 cm un 1 ošlapu kļavas ø 26/20/19/15/18/10/7 cm ciršanu Rīgā, Lāčplēša ielā 76 (kadastra apzīmējums 0100 031 0037);
 2. līdz 26.07.2022. Ne vēlāk kā līdz 01.08.2022. iesniegt vienpusēju planšeti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Dzirnavu ielā 140, attiecīgi vienpusējo planšeti atstājot pie Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta telpās izvietotās dokumentu kastes, vienpusēju planšeti izvietot Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā Rīgā, Brīvības ielā 49/53;
 3. līdz 01.08.2022. trešo no saskaņotajām planšetēm izvietot pie nociršanai plānotajiem kokiem vai to tuvumā;
 4. līdz 16.09.2022.

1.2.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 57 (kadastra apzīmējums 0100 028 0080)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 02.09.2022.

1.2.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Arēnas ielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 024 0072), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 09.09.2022.

1.2.9. §Par atteikumu atļaut cirst kokus un par koku ciršanu Rīgā, Marsa gatvē 7 (kadastra apzīmējums 0100 071 1495), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 2 ozolus ø 37, 32 cm Rīgā, Marsa gatvē 7 (kadastra apzīmējums 0100 071 1495);
 2. Rīgā, Marsa gatvē 7 (kadastra apzīmējums 0100 071 1495) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 3. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 759,81 EUR (septiņi simti piecdesmit deviņi euro, astoņdesmit viens cents);
 4. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.10. § Par koka ciršanu Rīgā, Dārzciema ielā 86 (kadastra apzīmējums 0100 121 1630), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 25 cm Rīgā, Dārzciema ielā 86 (kadastra apzīmējums 0100 121 1630), pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 213,43 EUR (divi simti trīspadsmit euro, četrdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.11. § Par koka ciršanu Rīgā, Lielvārdes ielā 68 (kadastra apzīmējums 0100 092 0409), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 19 cm (celma caurmērs 23 cm) Rīgā, Lielvārdes ielā 68 (kadastra apzīmējums 0100 092 0409) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 162,21 EUR (viens simts sešdesmit divi euro, divdesmit viens cents);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.12. § Par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 017 0030), Brasas skvēra teritorijā, saistībā ar būvniecību

Nolemj:

nolemj atlikt jautājumu uz nākamo Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdi.

1.2.13. § Par koka ciršanu Rīgā, Dambja ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 017 0139), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 ošlapu kļavu ø 32/19/26/16 cm Rīgā, Dambja ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 017 0139) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 317,59 EUR (trīs simti septiņpadsmit euro, piecdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā vai paskaidrojuma rakstā ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

1.2.14. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Krapes ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 068 2006), saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 6 bērzus ø 39, 40, 38, 24, 37, 43 cm Rīgā, Krapes ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 068 2006).

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Stagaru ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 110 0005)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Stagaru ielā 4 (kadastra apzīmējums 0100 110 0005).

1.3.2. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Gundegas ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 100 0165)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.08.2022.

1.3.3. §vPar atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Ziepniekkalna ielā 38 (kadastra apzīmējums 0100 119 0161)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Ziepniekkalna ielā 38 (kadastra apzīmējums 0100 119 0161).

1.3.4. § Par koku ciršanu Rīgā, Nometņu ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 058 0040)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 2 kļavas ø 30, 43 cm Rīgā, Nometņu ielā 14 (kadastra apzīmējums 0100 058 0040);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 332,39 EUR (trīs simti trīsdesmit divi euro, trīsdesmit deviņi centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.5. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kantora ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 106 0402)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 31.08.2022.

1.3.6. § Par koka ciršanu Rīgā, Nometņu ielā 41 (kadastra apzīmējums 0100 059 0062)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 egli ø 47 cm Rīgā, Nometņu ielā 41 (kadastra apzīmējums 0100 059 0062);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 214,00 EUR (divi simti četrpadsmit euro, nulle centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.7. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Aglonas ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 078 2036)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.09.2022.

1.3.8. § Par administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Maskavas ielā 454D (kadastra apzīmējums 0100 125 0726)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 12.09.2022.

1.3.9. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Pildas ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 118 0097)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 liepu ø 87 cm Rīgā, Pildas ielā 35 (kadastra apzīmējums 0100 118 0097).

1.3.10. § Par koku ciršanu Rīgā, Saites ielā 50 (kadastra apzīmējums 0100 078 0114)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 4 ošlapu kļavas ø 19 (celma caurmērs 41 cm), 24/17, 42, 37 cm Rīgā, Saites ielā 50 (kadastra apzīmējums 0100 078 0114);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 253,15 EUR (divi simti piecdesmit trīs euro, piecpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.11. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ūnijas ielā 38 (kadastra apzīmējums 0100 070 0190)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 19.09.2022.

1.3.12. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Varavīksnes gatvē 4 (kadastra apzīmējums 0100 071 2344)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 26.09.2022.

1.3.13. § Par koku ciršanu Rīgā, Kronvalda parka teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 010 0120)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 papeli ø 70 cm, 3 ozolus ø 100, 90, 60 cm Rīgā, Kronvalda parka teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 010 0120);
 2. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.14. § Par koku ciršanu Rīgā, Stokholmas ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 084 0272)

Nolemj:

 1. Rīgā, Stokholmas ielā 24 (kadastra apzīmējums 0100 084 0272);
 2. Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 084 0273), pie Stokholmas ielas 24;

2.3.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Krustabaznīcas ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 091 3127), pie Krustabaznīcas ielas 9

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 16.09.2022.

2.3.2. § Par atteikumu atļaut cirst kokus Rīgā, Lauvas ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 046 0143)

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 3 liepas ø 30, 39, 33 cm Rīgā, Lauvas ielā 9 (kadastra apzīmējums 0100 046 0143).

0 Patīk
251 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.