Sēdi vada:

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk – Komisija) priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksV. Freimanis 

Komisijas locekļi:

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītāja       I.Kublicka
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas eksperteI. Kukule  
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietnieceK. Zīverte  
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja vietnieceG. Kalīte  
Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieka A. Urtāna p.i. Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieka vietnieks projektēšanas jautājumosV. Bakanovs 

Protokolē:

Komisijas priekšsēdētājs, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieksO.Cvetkova 

Darba kārtībā:

 • 4 jautājumi par koku ciršanu būvniecības nolūkā;
 • 15 jautājumi par koku ciršanu teritorijas kopšanas nolūkā;
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā būvniecības nolūkā;
 • 1 jautājums par koku ciršanu papildjautājumu sadaļā teritorijas kopšanas nolūkā.

BŪVNIECĪBAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.2.1. § Par koka ciršanu Rīgā, Krustabaznīcas ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 091 0112) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atļaut cirst 1 bērzu ø 49 cm Rīgā, Krustabaznīcas ielā 11 (kadastra apzīmējums 0100 091 0112).

1.2.2. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Rojas ielā 25C (kadastra apzīmējums 0100 108 2026) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 priedi ø 47 cm Rīgā, Rojas ielā 25C (kadastra apzīmējums 0100 108 2026).

1.2.3. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 100 0033), pie Lielupes ielas 24 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.02.2022.

1.2.4. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Lapsu ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 071 2812), pie Augusta Deglava ielas 66, Augusta Deglava ielā 62 (kadastra apzīmējums 0100 071 0070), Lapsu ielā 6 (kadastra apzīmējums 0100 071 1472), Nīcgales ielas teritorijā (kadastra apzīmējums 0100 071 9024), pie Nīcgales ielas 37 saistībā ar būvniecību

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 05.03.2022.

2.2.1. § Par atteikumu atļaut cirst koku un par koku ciršanu Rīgā, Kurzemes prospektā 3E (kadastra apzīmējums 0100 080 0310) saistībā ar būvniecību

Nolemj:

 1. atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 46 cm Rīgā, Kurzemes prospektā 3E (kadastra apzīmējums 0100 080 0310);
 2. Rīgā, Kurzemes prospektā 3E (kadastra apzīmējums 0100 080 0310) pēc zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu samaksas un attiecīgi pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama, vai arī attiecīgi pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē par būvniecības ieceres akceptu un koku ciršanas atļaujas saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā;
 • noteikt, ka zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu nepieciešams samaksāt, pirms būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

TERITORIJAS KOPŠANAS JAUTĀJUMU IZSKATĪŠANA

1.3.1. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Cēres ielā 46 (kadastra apzīmējums 0100 106 0092)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Cēres ielā 46 (kadastra apzīmējums 0100 106 0092).

1.3.2. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Mārupes ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 056 0312)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Mārupes ielā 10 (kadastra apzīmējums 0100 056 0312).

1.3.3. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Jaunpils ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 075 0030) pie Spāres ielas 12

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Jaunpils ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 075 0030), pie Spāres ielas 12.

1.3.4. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Zolitūdes ielā 54A (kadastra apzīmējums 0100 099 2284)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Zolitūdes ielā 54A (kadastra apzīmējumu 0100 099 2284).

1.3.5. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Dzelzceļa ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 083 0164)

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koka ciršanu Rīgā, Dzelzceļa ielā 1A (kadastra apzīmējums 0100 083 0164).

1.3.6. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Mežotnes ielā 61 (kadastra apzīmējums 0100 075 0037)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 15.02.2022.

1.3.7. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Miera ielā 87A (kadastra apzīmējums 0100 025 200)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 25.02.2022.

1.3.8. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, Uguns ielā 5 (kadastra apzīmējums 0100 127 0363)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.02.2022.

1.3.9. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Ropažu ielā 87 (kadastra apzīmējums 0100 091 2101)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 18.02.2022.

1.3.10. § Par atteikumu atļaut cirst koku Rīgā, Imantas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 9005), pie Imantas ielas 4

Nolemj:

atteikt atļaut cirst 1 bērzu ø 77 cm Rīgā, Imantas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 093 9005), pie Imantas ielas 4;

1.3.11. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Avotu ielā 68B (kadastra apzīmējums 0100 037 0038) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Avotu ielā 68B (kadastra apzīmējums 0100 037 0038).

1.3.12. § Par koka ciršanu Rīgā, Brīvības ielā 178 (kadastra apzīmējums 0100 027 0010)

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 kļavu ø 69 cm Rīgā, Brīvības ielā 178 (kadastra apzīmējums 0100 027 0010);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu 785,43 EUR (septiņi simti astoņdesmit pieci euro, četrdesmit trīs centi);
 3. noteikt, ka pirms koka ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

1.3.13. § Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Prūšu ielā 23B (kadastra apzīmējums 0100 078 2101) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

atteikt izdot labvēlīgu administratīvo aktu par koku ciršanu Rīgā, Prūšu ielā 23B (kadastra apzīmējums 0100 078 2101).

1.3.14. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koku ciršanu Rīgā, zemesgabalā bez adreses (kadastra apzīmējums 0100 113 0526), pie Kalmju ielas 4L

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 14.02.2022.

1.3.15. § Par koku ciršanu Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 43 (kadastra apzīmējums 0100 087 0105) saistībā ar teritorijas kopšanu

Nolemj:

 1. atļaut cirst 1 liepu ø 57 cm un 1 bērzu ø 37 cm Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā 43 (kadastra apzīmējums 0100 087 0105);
 2. noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu 136,14 EUR (viens simts trīsdesmit seši euro, četrpadsmit centi);
 3. noteikt, ka pirms koku ciršanas nepieciešams samaksāt zaudējumu atlīdzību un saņemt ārpus meža augošu koku ciršanas atļauju.

2.3.1. § Par papildu informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu par koka ciršanu Rīgā, Kristapa ielā 39 (kadastra apzīmējums 0100 060 0350)

Nolemj:

pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.02.2022.

0 Patīk
421 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.