3D modelēšanas metodes degradēto teritoriju revitalizācijā un interaktīvās tehnoloģijas sabiedrības iesaistē

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta projektu komanda 15. un 16. jūnijā piedalījās praktiskās pieredzes apmaiņas pasākumā, kas noritēja projekta „Integrēta plānošana un sadarbības modelis degradēto teritoriju revitalizācijai (Baltic Urban Lab)” ietvaros. Pieredzes apmaiņas pasākumā Norčēpingā (Zviedrijā) bija iespēja iepazīties ar Norčēpingas aktuālajām 3D modelēšanas metodēm degradēto teritoriju revitalizācijā, kā arī interaktīvajām tehnoloģijām sabiedrības iesaistē.

Tehnoloģijas perspektīvās apbūves vizualizēšanai mūsdienās arvien vairāk tiek pielietotas 3D modelēšanas tehnoloģijas, kas kalpo par pamatu arī veiksmīgai sabiedrības iesaistīšanai un diskusijai. Virtuālā vide ienāk pilsētā,  tas nozīmē, ka izmatojot viedtālruņus vai planšetes ir iespējams modelēt iespējamo apbūvi vai labiekārtojuma elementus pilsētas vidē pirms to uzstādīšanās vai izbūves. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārstāvji un citi projekta partneri pieredzes apmaiņas pasākumā tika iepazīstināti ar Norčēpingas ostas revitalizācijas 3D modeli un tā izstrādes niansēm, kā arī Norčēpingas pilsētai izveidoto interneta platformu. Izveidotās platformas ietvaros iedzīvotāji var iesniegt priekšlikumus par pilsētas infrastruktūras un vides uzlabošanu, kas palīdz pilsētas plānotājiem organizēt un plānot darbus pilsētvides attīstībai.

Iepazīstoties ar Norčēpingas bijušās ostas degradēto teritoriju, projekta dalībnieki sniedza savus priekšlikumus tālākai projekta realizācijai saistībā ar transporta risinājumiem, teritorijas uzbēršanas un augsnes piesārņojuma radītajām problēmām, apbūves funkcionalitāti un arhitektūru. Šobrīd teritorijai tiek izstrādāts detālplānojums, kura ietvaros tiks uzsākts Norčepingas ostas revitalizācijas projekts – tiks būvētas jaunas dzīvojamās mājas, veikali un sabiedriskās ēkas, sakārtotas ielas un izveidota promenāde.

Izstrādājot jaunu plānošanas un sadarbības pieeju, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments turpmākajos gados iecerējis pilnveidot līdzšinējo pilsētvides degradēto teritoriju reģenerācijas plānošanas modeli, par pilotteritoriju inovatīvo metožu ieviešanā izvēloties Torņakalna apkaimes teritoriju.

Papildus informējam, ka Interreg Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam projekta  „Integrēta plānošana un sadarbības modelis degradēto teritoriju revitalizācijai (Baltic Urban Lab)” mērķis ir līdz 2018. gada 30. septembrim pilnveidot pilsētvides plānošanu, izstrādājot un testējot jaunu integrētu plānošanas pieeju un sadarbības modeli degradēto teritoriju reģenerācijā, tādejādi palīdzot pilsētām revitalizēt urbānās telpas un pārveidot tās gudrā, ilgtspējīgā teritorijā ar augstu dzīves un darba vides kvalitāti.

 

 

 

1 Patīk
2124 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts