Paziņojums par AS „B.L.B. BALTIJAS TERMINĀLS” naftas produktu pārkraušanas un uzglabāšanas termināla rekonstrukcijas un tumšo naftas produktu noliešanas no dzelzceļa vagoncisternām estakādes būvniecības Ezera ielā 22, Rīgā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai

Paredzētās darbības nosaukums: Naftas produktu pārkraušanas un uzglabāšanas termināla rekonstrukcija un tumšo naftas produktu noliešanas no dzelzceļa vagoncisternām estakādes būvniecība (AS „B.L.B. Baltijas termināls”)

Ierosinātājs: AS „B.L.B. BALTIJAS TERMINĀLS” (Reģ. Nr. 40003188572, adrese: Ezera iela 22, Rīga, LV-1034).

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 124 par IVN procedūras piemērošanu pieņemts 2013. gada 19. aprīlī, IVN programma izsniegta 2013. gada 8. augustā. „Naftas produktu pārkraušanas un uzglabāšanas termināļa rekonstrukcijas un tumšo naftas produktu noliešanas no dzelzceļa vagoncisternām estakādes būvniecības ietekmes uz vidi ziņojums” sagatavots 2014. gada februārī, un no 2014. gada 26. februāra līdz 2014. gada 28. martam notika IVN ziņojuma sabiedriskā apspriešana. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 2014. gada 10. martā plkst. 17.00 Rīgas Brīvostas pārvaldē Rīgā, Kalpaka bulvārī 12. Precizēts ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2017.gada 2.februārī.

 

Aktuālā ziņojuma versija iesniegta Vides pārraudzības valsts birojā 2017.gada 27.aprīlī.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment

Ar ziņojumu var iepazīties: interneta vietnes www.environment.lv sadaļā “Jaunumi”.

0 Patīk
1727 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts