Aicina piedalīties diskusijā un iesniegt priekšlikumus  viedpilsētu risinājumiem

Viedpilsētas aspekts mūsdienās kļūst par ikdienas sastāvdaļu un aktuālu tēmu, jo viedas pilsētas paradigma pēdējo 10 gadu laikā ir mainījusies no tīras digitalizācijas, ko virzīja inovatīvi uzņēmumi, uz humānistisku pieeju – cilvēka vajadzības centrā. Tas nozīmē ka vairāk mēs skatāmies uz cilvēku vajadzībām, iekļaušanos un kolektīvo labumu. Vieda pilsēta nozīmē inovācijas pilsētas pārvaldībā, tās sniegtajos pakalpojumos kā arī infrastruktūrā. Tāpēc Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments aktualizēja viedpilsētas jēdzienu un ierosināja izveidot Viedpilsētas darba grupu.

Izveidotās Viedpilsētas darba grupas mērķi ir nodrošināt iekšējo informācijas apriti pašvaldībā par Rīgā pielietotajām viedpilsētu tehnoloģijām, vērtēt un lemt par jaunu tehnoloģiju ieviešanu, kā arī veidot, uzturēt un attīstīt sadarbību starp pašvaldības speciālistiem, tās kapitālsabiedrībām un augstākajām mācību iestādēm viedpilsētu risinājumu attīstībā un ieviešanā, tostarp kopīgiem spēkiem piesaistot arī investorus. Šī gada 23. janvārī notika Viedpilsētas darba grupas pirmā iekšējā darba sanāksme, tā pulcēja vairāk nekā 30 Rīgas domes departamentu un iestāžu speciālistu, tostarp Ekonomikas ministrijas pārstāvjus.

27. februārī pl. 10.00 Viedpilsētas darba grupa aicina uz publisku diskusiju, kas notiks Rīgas domē, Sēžu zālē. Pasākuma pirmajā daļā tiks pausti viedokļi par Rīgas kā viedpilsētas attīstības iecerēm, iespējam un jau paveikto šajā jomā. Ņemot vērā to, ka elektrisko auto uzlādes tīkla attīstība Viedpilsētas darba grupā tika definēta kā viens no prioritārajiem izaicinājumiem, pasākuma otrās daļas mērķis ir definēt elektrouzlādes tīkla attīstības ceļa karti. Apsvērumi un izaicinājumi, kurus paredzēts analizēt pasākuma otrajā daļā  – uzlādes vietu būvju veids, dizains un tā saskaņošana, īpašuma tiesības, apsaimniekošana, vieta citiem satiksmes dalībniekiem, komunikācijas kanāli, ceļa zīmes, stāvvietas izmantošana uzlādes laikā un taml. Atvērtas diskusijas ietvaros tiks uzklausīti priekšlikumi, viedokļi un jaunas idejas.

Aicinām interesentus pieteikties diskusijai, aizpildot elektronisko aptauju: https://forms.gle/uzPQFRxmDsQsgHjt7.

Publisko diskusiju iniciatīvu departaments plāno virzīt arī turpmāk, jo viedpilsētas jomu izaicnājumu loks ir ļoti plašs – dažādi mobilitātes aspekti (piem. mikromobilitāte,  elektroautouzlādes stacijas, sastrēgumu mazināšana un taml.), pārvaldība (atvērtie dati, starpinstitūciju komunikācija u.c.) pilsētvide (drošība, gaisma, degradētās teritorijas u.c.), nodarbinātība un izglītība (pārkvalifikācijas iespējas, darba tirgus tendencēm piemērots izglītības saturs u.c.), tāpat būtiska viedpilsētas iezīme ir arī paradumu maiņa (automatizācija/robotizācija, jaunas profesijas, jaunas kompetences, jauni pārvietošanās veidi un taml.).

Papildinformācija.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments jau 2019. gadā uzsāka aktualizēt un pievērst uzmanību viedpilsētas jēdzienam un ar to saistītajām aktivitātēm, papildu sniedzot instrumentus, kas sekmētu arī tūlītēju mērķa sasniegšanu – tika pārveidota Rīgas domes grantu programma “Atspēriens”, kas atbalstīja, un arī 2020.gadā atbalstīs, idejas viedpilsētu jomā, izsniedzot uzņēmējiem līdz pat 25 000 EUR lielu grantu.

Jaunrades festivāla “iNOVUSS 2019” ietvaros Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments aicinājauz diskusiju “Viedā Rīga”. Diskusijas ietvaros tika runāts par viedpilsētu risinājumiem, tostarp par Rīgas ilgtspējīgas attīstībasstratēģiju viedo risinājumu kontekstā un Rīgu kā platformu viedai uzņēmējdarbībai. Savukārt pasākuma “Startup day 2019” ietvaros VEF apkaimē Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments organizēja diskusiju “Viedā Rīga: inovatīva pilsētas pārvaldība”. Savu starptautisko pieredzi departaments veicināja apmeklējot Smart City Expo Barselonā un Taipejā.

Aktuālākajai informācijai sekojiet līdzi mājaslapā www.rdpad.lv

0 Patīk
614 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts