Aicinām iepazīties ar pakalpojumu dizaina pieeju pilsētplānošanā seminārā „Tuvāk Tev”

2011. gada 25. martā, Rīgā, notiks pirmais pakalpojumu dizaina seminārs Latvijā. Semināru vadīs pakalpojumu dizaina eksperti Daniels Lets (Daniel Letts, Londona) un Marianne Rolfsena (Marianne Rolfsen, Oslo). Semināra mērķis ir iepazīties ar inovatīvo pakalpojumu dizaina pieeju pilsētplānošanā un to praktiski izmēģināt, lai veicinātu Rīgas apkaimju iedzīvotāju un pašvaldības saskarsmi un sadarbību.

Seminārs top sadarbojoties Britu padomei Latvijā, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam, Rode&Weiland dizaina konsultāciju birojam un britu dizaina pakalpojumu uzņēmumam „live|work” (www.livework.co.uk).Atbalstot šo pasākumu, Rīgas pašvaldība ir ieinteresēta iepazīties ar jaunām pieejām, kā veidot jēgpilnu dialogu ar Rīgas iedzīvotājiem par pilsētniekiem sniegtajiem pakalpojumiem un būtiskiem jautājumiem, t.sk. apkaimju attīstības un pilsētplānošanas jautājumiem.

Pakalpojumu dizains nozīmē pielietot „dizaina domāšanu”pakalpojumu sfēras problēmu risināšanai, pakalpojumu veidošanai un efektivitātes novērtēšanai. Tas ir veids, kā iestādei vai uzņēmumam uzlabot pakalpojumu kvalitāti un radīt izmaksu ietaupījumus. Pakalpojumu dizaina pieeja ir īpaši noderīga pilsētplānošanā un iedzīvotāju un pašvaldības savstarpējā komunikācijā un sadarbībā, plānojot informācijas, transporta, izglītības un kultūras, sociālos un citus pakalpojumus.

Iedzīvotāju un pašvaldības sadarbības aspekts būs galvenais semināra „Tuvāk Tev” uzsvars, tādēļ pakalpojuma dizaina seminārā aicināti piedalīties pašvaldību darbinieki un pilsētplānotāji, arhitekti, aktīvi iedzīvotāji, izglītotāji un uzņēmēji.

Dalībnieki semināra „Tuvāk tev” pakalpojumu dizaina meistarklasei, kas plānota 25.martā no plkst. 8:30 līdz 11:30 viesnīcas „Konventa Sēta” zālē „Georgs”, var reģistrēties Britu padomes mājas lapā līdz 2011.gada 17.martam: http://www.britishcouncil.org/latvia-projects-creative-cities-future.htm. Šajā saitē pieejama arī semināra programma. Semināra valoda – angļu valoda.

Daniels Lets, uzņēmuma „live|work” pakalpojuma dizaina nodaļas direktors un konsultants pakalpojumu dizaina inovāciju jomā, uzskata, ka pakalpojuma dizains piedāvā cilvēkiem saprotamā un jēgpilnā veidā pārstrukturēt pakalpojuma norises veidu. „Tas, ko mēs piedāvājam saviem klientiem, ir „veselā saprāta” pieeja, kas vairumam cilvēku liekas pašsaprotama un vienkārša lieta, taču tik reti sastopama”, atzīst Daniels Lets.

Ikkatrs no mums ikdienā sastopas ar dažādiem pilsētas piedāvātajiem pakalpojumiem, vai tas būtu sabiedriskais transports, bibliotēkas apmeklējums, pašvaldības iniciēta sabiedriskā apspriešana vai sociālā pabalsta saņemšanas kārtošana. Pakalpojumu  sfēra ir nozīmīga ekonomikas sastāvdaļa un pilsētas labas pārvaldības būtība, taču bieži tās kvalitātei un norisei piešķiram daudz mazāku nozīmi nekā, piemēram, produktu, preču dizainam.

Seminārs tiek rīkots Britu padomes projekta „Radošās pilsētas” ietvaros, kas veidots ar mērķi veicināt dažādu Eiropas pilsētu iedzīvotāju dalīšanos pieredzē par radošuma, uzņēmējdarbības un inovācijas lomu cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanā – veidojot mūsu pilsētas par labākām vietām, kur dzīvot, strādāt un spēlēt. Britu padome projektu īsteno laikā no 2008.gada līdz 2011.gadam 15 Eiropas valstīs.

 

Par Britu padomi

Britu padome ir starptautiska organizācija, kuras mērķis ir veidot ilgtermiņa partnerattiecības starp cilvēkiem un organizācijām Latvijā, Lielbritānijā un citās Eiropas valstīs. Galvenās Britu padomes darbības jomas ir radošas un atbildīgas sabiedrības veidošana, izglītības iespēju paplašināšana un iemaņu attīstīšana, starpkultūru dialoga veicināšana Eiropā, kā arī kultūras, zinātnes un mākslas sadarbības veicināšana starp Latviju un Lielbritāniju, kā arī citām pasaules valstīm.

Britu padome darbību Latvijā uzsāka 1992.gadā ar mērķi sniegt būtisku ieguldījumu Latvijas ilglaicīgā un ilgtspējīgā attīstībā un veicināt Lielbritānijas un Latvijas abpusējo sadarbību Latvijai aktuālajās sfērās – izglītībā, angļu valodas apmācībā, mākslā, zinātnē, radošajās industrijās, sabiedrības integrācijā un sociālajā sfērā.

Papildus informācija:

Britu padome Latvijā: www.britishcouncil.lv ; ilze.saleniece@britishcouncil.lv
„live|work”: www.livework.co.uk
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments: www.rdpad.lv, www.apkaimes.lv
Rode&Weiland konsultāciju birojs: www.rode-weiland.co.nr

RD Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību vadītāja Marija Ābeltiņa

0 Patīk
1261 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts