Paredzētās darbības nosaukums: jaunas publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas būvniecība Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētā (dzelzceļa savienojums ar starptautisko lidostu „Rīga”).

Paredzētās darbības norises vietas: Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsēta.

Ierosinātājs: valsts a/s „Latvijas Dzelzceļš”, reģ. Nr. 40003032065.

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 221 par IVN procedūras piemērošanu pieņemts 2010. gada 30. jūlijā. IVN ziņojuma „Jaunas publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas būvniecības Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētā (dzelzceļa savienojums ar starptautisko lidostu „Rīga”) ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums” sagatavošana pabeigta 2011. gada martā.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, adrese: Skolas iela 10-8, Rīga, LV-101, tālr. 67242411.

Informācija par sabiedrisko apspriešanu:
IVN ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2011. gada 31. martā plkst. 18.00 Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā, Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgā.

Ar IVN ziņojumu un tā kopsavilkumu var iepazīties

Rakstiskus priekšlikumus par IVN ziņojumu var iesniegt valsts a/s „Latvijas Dzelzceļš”, sūtot uz adresi Gogoļa iela 3, Rīga LV-1547,  un Vides pārraudzības valsts birojā, sūtot uz adresi Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, līdz 2011. gada 15. aprīlim.

Vides pārraudzības valsts biroja adrese ir Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67321173, interneta mājas lapas adrese www.vpvb.gov.lv.

Valsts a/s „Latvijas Dzelzceļš” adrese ir Gogoļa iela 3, Rīga LV-1547, tālr. 67232264, interneta mājas lapas adrese www.ldz.lv.

0 Patīk
1279 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts