Aicinām uz sanāksmi par Aldara parka rekonstrukcijas projektu

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments aicina iedzīvotājus, ekspertus, kā arī citas iesaistītās puses uz diskusiju par Aldara parka attīstību, kas notiks šā gada 9. septembrī, no plkst.17:00 līdz 20:00 A/S „Aldaris” muzeja zālē, Tvaika ielā 44, Rīgā.

Reģistrēšanās sanāksmei: http://webanketa.com/forms/64rkec9q70qkgs3375jpadhg

Sanāksmes gaitā Rīgas domes pārstāvji sniegs ieskatu par Aldara parka rekonstrukcijas projektu un plānotajām aktivitātēm, bet pilsētsociologa Viestura Celmiņa vadībā notiks diskusija un darba grupas  par vietējo iedzīvotāju vajadzībām un iespējamajiem parka attīstības scenārijiem, kurās aicināti piedalīties Rīgas domes institūciju, nevalstisko organizāciju pārstāvji un iedzīvotāji.

„Sanāksmju organizēšanai ir vairāki mērķi. Pirmkārt, aktīvs, atvērts dialogs starp iedzīvotājiem, politikas veidotājiem un iesaistītajām pusēm, kas sekmē zināšanu veidošanu, iedzīvotāju mobilizēšanu un integrēšanu plānošanas attīstībā. Otrkārt, sanāksmes norise kalpo sabiedrības informēšanas nolūkiem, treškārt, tā nodrošina pilsētas iedzīvotāju, apkaimju pārstāvju un nevalstisko organizāciju iesaisti projekta apspriešanā. Es aicinu iedzīvotājus aktīvi iesaistīties diskusijās, kā arī nākt klajā ar izsvērtiem ieteikumiem Aldara parka attīstībai,” skaidro Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i. Dzintars Balodis.

Aldara parka teritorijas rekonstrukcijas ietvaros plānots izveidot pieejamu, dažādām vietējo iedzīvotāju grupām piemērotu un daudzveidīgu publisko ārtelpu atpūtai, fiziskām aktivitātēm, kā arī kultūras pasākumu norisei. Parka attīstību pašvaldība vēlas gan tematiski, gan fiziski saistīt ar blakus esošajiem objektiem un veidot kā apkaimes identitātes vietzīmi, saglabājot vietējo dabas mantojumu, labiekārtojot apzaļumotās teritorijas, uzlabojot pārvietošanās iespējas un vides kvalitāti.

Pērn LLU (Latvijas Lauksaimniecības Universitātes) ainavu arhitektu studentu veiktajā pētījumā secināts, ka ainaviski parkā ir relatīvi izteiksmīgs reljefs, bet nepieciešams to padarīt redzamāku, attīstot skatu perspektīvas, kā arī atklāt skatus uz atbalsta sienu ap Dauderu muzeju.

Aldara parks ir nozīmīga apzaļumota teritorija Sarkandaugavas apkaimē, kuram papildus ainaviskajai un kultūrvēsturiskajai nozīmei būtu jāpilda atpūtas, pārvietošanās, kā arī fizisko aktivitāšu funkcijas, nodrošinot pilsētas iedzīvotājiem iespēju izbaudīt kvalitatīvu, daudzveidīgu un vizuāli pievilcīgu publisko ārtelpu, tomēr parka teritorijas labiekārtošanā jau ilgstoši nav veikti ieguldījumi. Šī iemesla dēļ parks šobrīd ir neapmierinošā stāvoklī un neattaisno savu daudzpusīgo potenciālu un funkcijas.

Arī Rīgas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030. gadam iezīmē Sarkandaugavu kā vienu no prioritārajām apkaimēm, kurās nepieciešami uzlabojumi vides kvalitātes un publiskās ārtelpas attīstības nodrošināšanai.

Plašāka informācija par sanāksmi: Dace Vilaua, 67181851; 26555848; dace.vilaua@riga.lv

0 Patīk
5466 Skatīts

2 komentāri

  • Krists2015. gada 12. septembris plkst. 16:17

    Sveiki, šī ir perfekta vieta skeitparkam, blakus vidusskola, kur bērniem pavadīt brīvo laiku svaigā gaisā.
    Ļoti īpatnēja vieta, esošo baseinu atjaunot un uztaisīt par skeitparku!

  • Krists2015. gada 12. septembris plkst. 22:13

    Links, priekš registrēšanās sanāksmei nedarbojas!

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts